Tеме за израду мастер радова на другом циклусу студија студијског програма Специјална едукација и рехабилитација

Предмет: Генетски аспекти говорних поремећаја

Проф.др Милан Кулић и Проф.др Надица Јовановић

 1. Генетика муцања
 2. Генетика глувоће
 3. Генетика, когниција и комуникација
 4. Етиолошки и молекуларни механизми поремећаја комуникације
 5. Генетска основа говорних поремећаја

Предмет: Дислексија и дисграфија

Проф.др Миле Вуковић

 

 1. Графомоторне и визуелне способности дјеце са дисграфијом
 2. Утицај ризико фактора на појаву језичких поремећаја код дјеце
 3. Процјена фонолошке свјесности код дјеце са сметњама у читању

Предмет: Инструменталне методе  и технике у рехабилитацији гласа

Проф.др Мирјана Петровић- Лазић

 

 1. Мултидимензиона анализа гласа код дјеце са развојним поремећајима  говор
 2. Структуралне и акустичке промене  гласа у старачком  добу
 3. Неурогени поремећаји гласа

Предмет: Логопедске  методе  третмана поремећаја аудитивне перцепције

Проф.др Нада Доброта- Давидовић

 

 1. Специфичност говора дјеце са краниофацијалним аномалијама
 2. Значај дихотомног слушања у говорној рехабилитацији
 3. Значај селективне аудитивне стимулације у терапији говорних поремећаја
 4. Учесталост говорно-језичких поремећаја са сметњама у аудитивној перцепцији
 5. Примена стимулативног програма код деце са сметњам у аудитивној перцепцији