Распоред наставе за све студијске програме

Студијски програм Медицина:

Студијски програм Стоматологија:

Студијски програм Здравствена њега:

Студијски програм Специјална едукација и рехабилитација:

1. Смјер Логопедија

2. Смјер Развојни поремећаји