Raspored nastave za studente doktorskih studija

RASPORED   NASTAVE  ZA  MAJ / JUN MJESEC, akademske 2018/2019.godine

21.05.2019. Principi dobre laboratorijske prakse – smjer ꞉molekularna medicina  (16.00 h / učionica 208) 5 časova Doc. dr Dušan Mihajlović
23.05.2019. Pisanje i menadžment istraživačkog projekta i studija  (16.00 h / učionica 208)  5 časova Akademik Miodrag Čolić
05.06.2019. Pisanje i menadžment istraživačkog projekta i studija (16.00 h / učionica 208) 5 časova Doc. dr Dušan Mihajlović
06.06.2019. Pisanje i menadžment istraživačkog projekta i studija (16.00 h / učionica 208) 5 časova Doc. dr Dušan Mihajlović