Распоред наставе за студенте докторских студија

             РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ТРЕЋИ ЦИКЛУС СТУДИЈА У 2019./2020.ГОДИНИ

 

ДАТУМ 8.00-16.00
12.12.2019. Примјена математичких и статистичких метода

Инфоматика у биомедицини

(8 часова)

13.12.2019. 8.00-12.00

Примјена математичких и статистичких метода

Инфоматика у биомедицини

(4 часа)

 

ДАТУМ 14.00 15.30          
12.12.2019.

четвртак

Биологија ћелије       208 

 

Академик Миодраг Чолић

Медиццина заснована на доказима са примјерима клиничких студија    208     

( Одбрана клиничких студија)

2.год. клинички смјер

Академик Миодраг Чолић

     

 

   
13.12.2019.

петак

8.30

 

Биологија ћелије       

 

 

 

Академик Миодраг Чолић

 

Свечана сала

15.00

 

Лабораторијска медицина у функцији кл.истр.

 

Академик Миодраг Чолић

 

 

Свечана сала

15.45

 

Методологија Нир-а

 

 

 

Академик Миодраг Чолић

 

Свечана сала

17.00

 

Медиццина заснована на доказима са примјерима клиничких студија          ( Одбрана клиничких студија)

2.год. клинички смјер

Академик Миодраг Чолић

     
14.12.2019.

субота

 

 

 

8.30

Биологија ћелије  208     

 

Академик Миодраг Чолић