Распоред наставе за студенте докторских студија

РАСПОРЕД   НАСТАВЕ  ЗА  МАЈ / ЈУН МЈЕСЕЦ, академске 2018/2019.године

21.05.2019. Принципи добре лабораторијске праксе – смјер ꞉молекуларна медицина  (16.00 h / учионица 208) 5 часова Доц. др Душан Михајловић
23.05.2019. Писање и менаџмент истраживачког пројекта и студија  (16.00 h / учионица 208)  5 часова Академик Миодраг Чолић
05.06.2019. Писање и менаџмент истраживачког пројекта и студија (16.00 h / учионица 208) 5 часова Доц. др Душан Михајловић
06.06.2019. Писање и менаџмент истраживачког пројекта и студија (16.00 h / учионица 208) 5 часова Доц. др Душан Михајловић