Препоруке за одржавање наставе на високошколским установама у Републици Српској у току пандемије COVID-19 уз примјену противепидемијских мјера

Препоруке за одржавање наставе на високошколским установама у Републици Српској у току пандемије COVID-19 уз примјену противепидемијских мјера.