Прелиминарно обавјештење

У вези са почетком наставе у академској 2020/21. години, обавјештавамо вас да се почетак наставе за прву годину студија планира 05.10.2020. године, док се за старије године почетак наставе планира 02.11.2020. године, по препоруци ресорног Министарства. Сенат Универзитета ће на својој наредној сједници донијети коначну одлуку о наведеним терминима.