ЧЛАНОВИ НАСТАВНО НАУЧНОГ ВИЈЕЋА У УЖЕМ САСТАВУ

 1. Проф.др Дејан Бокоњић
 2. Проф.др Милан Кулић
 3. Проф.др Синиша Ристић
 4. Проф.др Максим Ковачевић
 5. Проф.др Драган Јовановић
 6. Проф.др Весна Крстовић Спремо
 7. Проф.др Славољуб Томић
 8. Проф.др Смиљка Цицмил
 9. Проф.др Недељка Ивковић
 10. Проф.др Бојана Давидовић
 11. Проф.др Тања Ивановић
 12. Проф.др Јелена Крунић
 13. Проф.др Никола Стојановић
 14. Проф.др Векослав Митровић
 15. Проф.др Мирјана Ћук
 16. Доц.др Срђан Машић
 17. Доц.др Ирена Младеновић
 18. Доц.др Драгана Соколовић
 19. Доц.др Драгана Дракул
 20. Доц.др Маријана Ковачевић
 21. Доц.др Верица Продановић
 22. Доц.др Биљана Милинковић
 23. Доц.др Ненад Лаловић
 24. Доц.др Јелена Павловић
 25. Доц.др Ружица Лукић
 26. Доц.др Бојан Јоксимовић
 27. Доц.др Николина Елез Бурњаковић
 28. Доц.др Душан Михајловић
 29. Доц.др Драгана Пухало Сладоје
 30. В.асист. Горица Вуксановић
 31. В.асист. Свјетлана Суботић
 32. В.асист. Маја Вуковић
 33. В.асист. Огњенка Јањић-Павловић
 34. В.асист. Наталија Хаџивуковић
 35. В.асист. Слађана Ћаласан
 36. В.асист. Бојана Вуковић
 37. В.асист. Андријана Бакоч
 38. В.асист. Ивана Зечевић
 39. Асист. Сања Живановић
 40. Немања Митровић
 41. Синиша Стојкић
 42. Александар Тановић
 43. Владан Тешан
 44. Николина Попадић
 45. Исидора Пржуљ
 46. Марија Мотика