Članovi Vijeća


ČLANOVI NASTAVNO NAUČNOG VIJEĆA U UŽEM SASTAVU

 1. Prof.dr Milan Kulić
 2. Prof.dr Biljana Mijović
 3. Prof.dr Nedeljka Ivković
 4. Prof.dr Siniša Ristić
 5. Prof.dr Dejan Bokonjić
 6. Prof.dr Vesna Krstović Spremo
 7. Prof.dr Smiljka Cicmil
 8. Prof.dr Nikola Stojanović
 9. Doc.dr Sanja Marić
 10. Doc.dr Mirjana Ćuk
 11. Doc.dr Dražan Erić
 12. Doc.dr Maksim Kovačević
 13. Doc.dr Vekoslav Mitrović
 14. Doc.dr Dragan Jovanović
 15. Doc.dr Jelena Krunić
 16. Doc.dr Dragan Ivanović
 17. Doc.dr Svjetlana Janković
 18. V.asist.dr Dragana Sokolović
 19. V.asist. Srđan Mašić
 20. V.asist.dr Ognjenka Janjić Pavlović
 21. V.asist.dr Svjetlana Miletić Subotić
 22. V.asist. Natalija Hadživuković
 23. V.asist. Gorica Vuksanović
 24. V.asist. Slađana Ćalasan
 25. V.asist. Ivana Zečević
 26. V.asist. Bojana Mastilo
 27. Asist. Bojana Vuković
 28. Asist. Ranka Perućica
 29. Asist.dr Bojan Joksimović
 30. Rajko Pavlović, student
 31. Milan Lukić, student
 32. Marko Ristić, student
 33. Marko Živković, student
 34. Saša Rakić, student
 35. Milanko Todić, student
 36. Marina Milinković, student