Чланови Вијећа


ЧЛАНОВИ НАСТАВНО НАУЧНОГ ВИЈЕЋА У УЖЕМ САСТАВУ

 1. Проф.др Ружица Лукић
 2. Проф.др Синиша Ристић
 3. Проф.др Максим Ковачевић
 4. Проф.др Драган Јовановић
 5. Проф.др Весна Крстовић Спремо
 6. Проф.др Славољуб Томић
 7. Проф.др Смиљка Цицмил
 8. Проф.др Недељка Ивковић
 9. Проф.др Бојана Давидовић
 10. Проф.др Тања Ивановић
 11. Проф.др Сања Марић
 12. Проф.др Никола Стојановић
 13. Доц.др Мирјана Ћук
 14. Доц.др Драгана Соколовић
 15. Доц.др Драгана Дракул
 16. Доц.др Маријана Ковачевић
 17. Доц.др Верица Продановић
 18. Доц.др Биљана Милинковић
 19. Доц.др Ненад Лаловић
 20. Доц.др Векослав Митровић
 21. Доц.др Јелена Крунић
 22. В.асист. Горица Вуксановић
 23. В.асист. Свјетлана Суботић
 24. В.асист. Бојан Јоксимовић
 25. В.асист. Маја Вуковић
 26. В.асист. Огњенка Јањић-Павловић
 27. В.асист. Наталија Хаџивуковић
 28. В.асист. Слађана Ћаласан
 29. В.асист. Бојана Вуковић
 30. В.асист. Андријана Бакоч
 31. В.асист. Ивана Зечевић
 32. Асист. Сања Живановић
 33. Рајко Павловић, студент
 34. Милан Лукић, студент
 35. Марко Ристић, студент
 36. Марко Живковић, студент
 37. Саша Ракић, студент
 38. Миланко Тодић, студент
 39. Марина Милинковић, студент