Чланови Вијећа


ЧЛАНОВИ НАСТАВНО НАУЧНОГ ВИЈЕЋА У УЖЕМ САСТАВУ

 1. Проф.др Дејан Бокоњић
 2. Проф.др Ружица Лукић
 3. Проф.др Синиша Ристић
 4. Проф.др Максим Ковачевић
 5. Проф.др Драган Јовановић
 6. Проф.др Весна Крстовић Спремо
 7. Проф.др Славољуб Томић
 8. Проф.др Смиљка Цицмил
 9. Проф.др Недељка Ивковић
 10. Проф.др Бојана Давидовић
 11. Проф.др Тања Ивановић
 12. Проф.др Сања Марић
 13. Проф.др Никола Стојановић
 14. Доц.др Срђан Машић
 15. Доц.др Ирена Младеновић
 16. Доц.др Мирјана Ћук
 17. Доц.др Драгана Соколовић
 18. Доц.др Драгана Дракул
 19. Доц.др Маријана Ковачевић
 20. Доц.др Верица Продановић
 21. Доц.др Биљана Милинковић
 22. Доц.др Ненад Лаловић
 23. Доц.др Векослав Митровић
 24. Доц.др Јелена Крунић
 25. В.асист. Горица Вуксановић
 26. В.асист. Свјетлана Суботић
 27. В.асист. Бојан Јоксимовић
 28. В.асист. Маја Вуковић
 29. В.асист. Огњенка Јањић-Павловић
 30. В.асист. Наталија Хаџивуковић
 31. В.асист. Слађана Ћаласан
 32. В.асист. Бојана Вуковић
 33. В.асист. Андријана Бакоч
 34. В.асист. Ивана Зечевић
 35. Асист. Сања Живановић
 36. Арсен Павловић, студент
 37. Немања Илић, студент
 38. Душан Митровић, студент
 39. Станија Јовановић, студент
 40. Снежана Вукосав, студент
 41. Ана Маџар, студент
 42. др Биљана Тривунчевић Симетић, студент