Чланови Вијећа


ЧЛАНОВИ НАСТАВНО НАУЧНОГ ВИЈЕЋА У УЖЕМ САСТАВУ

 1. Проф.др Милан Кулић
 2. Проф.др Биљана Мијовић
 3. Проф.др Недељка Ивковић
 4. Проф.др Синиша Ристић
 5. Проф.др Дејан Бокоњић
 6. Проф.др Весна Крстовић Спремо
 7. Проф.др Смиљка Цицмил
 8. Проф.др Никола Стојановић
 9. Доц.др Сања Марић
 10. Доц.др Мирјана Ћук
 11. Доц.др Дражан Ерић
 12. Доц.др Максим Ковачевић
 13. Доц.др Векослав Митровић
 14. Доц.др Драган Јовановић
 15. Доц.др Јелена Крунић
 16. Доц.др Драган Ивановић
 17. Доц.др Свјетлана Јанковић
 18. В.асист.др Драгана Соколовић
 19. В.асист. Срђан Машић
 20. В.асист.др Огњенка Јањић Павловић
 21. В.асист.др Свјетлана Милетић Суботић
 22. В.асист. Наталија Хаџивуковић
 23. В.асист. Горица Вуксановић
 24. В.асист. Слађана Ћаласан
 25. В.асист. Ивана Зечевић
 26. В.асист. Бојана Мастило
 27. Асист. Бојана Вуковић
 28. Асист. Ранка Перућица
 29. Асист.др Бојан Јоксимовић
 30. Рајко Павловић, студент
 31. Милан Лукић, студент
 32. Марко Ристић, студент
 33. Марко Живковић, студент
 34. Саша Ракић, студент
 35. Миланко Тодић, студент
 36. Марина Милинковић, студент