Član senata


MARIĆ VELJKO, doktor medicine, univerzitetski profesor

25. januar 1953, Foča

Osnovnu i srednju školu završio je u Foči. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 1971. godine, a postdiplomski studij je završio na istom fakultetu 1986. godine. Specijalistički ispit iz hirurgije je položio 06.01.1986.godine na Klinici za opštu i glandularnu hirurgiju Univerzitetskog medicinskog centra Sarajevo sa odličnom uspjehom.

Zvanje magistra medicinskih nauka stekao je 06. februara 1992. godine na Medicinskom fakultetu u Sarajevu, odbranivši tezu: “Sekundarni appendicitis acuta u sklopu ileocekalnog peritonitisa”. Doktorat je odbranio na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1996. godine, sa temom: “Procjena rezultata i organizacije definitivnog zbrinjavanja ratnih povreda u Foči 1992-1995. godine”.

Prof . dr Marić od 1982. godine radi u Regionalnoj bolnici Foča, a 1993. godine, sa transformacijom bolnice u Klinički centar, postaje direktor Kliničkog centra Foča, danas Univerzitetske bolnice Foča. Od 2005. godine prof. dr Marić obavljao dužnost dekana Medicinskog fakulteta u Foči. Na istom fakultetu od 1997. radi kao docent, a od 2003. godine kao vanredni profesor na predmetu Hirurgija. Izabran u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Hirurgija 2009. godine.