Član senata


Član Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Prof. dr BILJANA MIJOVIĆ, redovni profesor

Kontakt:
+387 58 210 007
 +387 58 210 420
 biljana.mijovic@ues.rs.ba