Члан сената


Члан Сената Универзитета у Источном Сарајеву

Проф. др БИЉАНА МИЈОВИЋ, редовни професор

Контакт:
+387 58 210 007
 +387 58 210 420
 biljana.mijovic@ues.rs.ba