Online nastava – raspored za medicinu

PRVA GODINA


Biofizika/Izborni/Pred./I medicine/Prof. dr M.Kovačević

Četvrtak, 2. april17:00–18:00

Biofizika/Izborni/Pred./I medicine/Prof. dr M.Kovačević

Petak, 3. april17:00–17:45

Anatomija/Pred./I medicine/Prof.dr Z.Vitošević

Petak, 3. april11:00–13:15

Anatomija/Pred./I medicine/Prof.dr Z.Vitošević

Utorak, 7. april11:00–13:15

Anatomija/Pred./I medicine/Prof.dr M.Milisavljević

Petak, 10. april11:00–13:15

Anatomija/Pred./I medicine/Prof.dr M.Milisavljević

Utorak, 14. april11:00–13:15

 

DRUGA GODINA


Fiziologija/Pred./II medicine/Prof. dr S.Ristić

Ponedeljak, 30. mart11:00–13:15

Klinička praksa II /vježbe/ II medicine-gr 2/Radulović

Sreda, 1. april12:00–13:30

Fiziologija/Pred./II medicine/Prof. dr S.Ristić

Četvrtak, 2. april11:00–15:00

Fiziologija/Pred./II medicine/Prof. dr S.Ristić

Ponedeljak, 6. april11:00–13:15

Imunologija/Pred./II medicine/Prof. dr N.Arsenijević/Prof. dr I.jJovanović

Utorak, 7. april14:00–15:30

Fiziologija/Pred./II medicine/Prof. dr S.Ristić

Četvrtak, 9. april11:00–13:15

Fiziologija/Pred./II medicine/Prof. dr S.Ristić

Ponedeljak, 13. april11:00–13:15

Mikrobiologija/Pred./II medicine /Prof. dr N.Arsenijević/Prof. dr I.Jovanović

Utorak, 14. april14:00–15:30

Fiziologija/Pred./II medicine/Prof. dr S.Ristić

Četvrtak, 16. april11:00–13:15

Fiziologija/Pred./II medicine/Prof. dr S.Ristić

Četvrtak, 23. april11:00–13:15

Fiziologija/Pred./II medicine/Prof. dr S.Ristić

Ponedeljak, 27. april11:00–13:15

Fiziologija/Pred./II medicine/Prof. dr S.Ristić

Četvrtak, 30. april11:00–13:15

Fiziologija/Pred./II medicine/Prof. dr S.Ristić

Ponedeljak, 4. maj11:00–13:15

Fiziologija/Pred./II medicine/Prof. dr S.Ristić

Četvrtak, 7. maj11:00–13:15

Fiziologija/Pred./II medicine/Prof. dr S.Ristić

Ponedeljak, 11. maj11:00–13:15

Fiziologija/Pred./II medicine/Prof. dr S.Ristić

Četvrtak, 14. maj11:00–13:15

Fiziologija/Pred./II medicine/Prof. dr S.Ristić

Ponedeljak, 18. maj11:00–13:15

Fiziologija sporta/Izborni/Pred./ II medicine/Prof. dr N.Ponorac

Četvrtak, 21. maj11:00–12:30

Fiziologija ishrane/Izborni/Pred./ II medicine/Prof.dr N.Ponorac

Četvrtak, 21. maj12:30–14:00

Fiziologija sporta/Izborni/Pred./II medicine/Prof. dr N.Ponorac

Ponedeljak, 25. maj11:00–12:30

Fiziologija ishrane/Izborni/Pred./ II medicine/Prof.dr N.Ponorac

Ponedeljak, 25. maj12:30–14:00

Fiziologija sporta/Izborni/Pred./II medicne/Prof. dr N.Ponorac

Četvrtak, 28. maj11:00–12:30

Fiziologija ishrane/Izborni/Pred./II medicine/Prof.dr N.Ponorac

Četvrtak, 28. maj12:30–14:00

 

TREĆA GODINA


Opšta farmakologija/Pred./3 medicine/Doc. dr D.Drakul

Srijeda, 25. marta⋅12:00 – 13:30

Patologija/Vježbe/III medicine

Četvrtak, 26. mart17:00–17:45

Klinička propedevtika/Pred./III medicine/Doc. dr M.Kovačević

Petak, 27. mart13:00–14:30

Patologija/Vježbe/III medicine

Petak, 27. mart17:00–17:45

Klinička propedevtika/Pred./III medicine/Doc. dr M.Kovačević

Utorak, 31. mart13:00–14:30

Klinička propedevtika/Pred./III medicine/Prof. dr J.Stanić

Utorak, 31. mart10:00–11:30

Radiologija i nuklerna medicina/Pred./III medicine/Prof. dr B.Marković Vasiljković

Sreda, 1. april16:30–19:00

Radiologija i nuklerna medicina/Pred./III medicine/Prof. dr B.Marković Vasiljković

Četvrtak, 2. april08:00–09:30

Klinička propedevtika/3 medicine/Prof. dr D.Bokonjić

Četvrtak, 2. aprila⋅14:00 – 15:30

Patologija/Vježbe/III medicine

Četvrtak, 2. april17:00–18:30

Patologija/Vježbe/III medicine

Petak, 3. april17:00–18:30

Klinička propedevtika/3 medicine/Doc.dr B.Milinković

Petak, 3. aprila⋅14:00 – 15:30

Opšta farmakologija/Pred./III medicine/Doc. dr D.Drakul

Petak, 3. april11:00–12:30

Klinička propedevtika/Pred./III medicine/Doc. dr M.Kovačević

Utorak, 7. april13:00–14:30

Klinička propedevtika/Pred./III medicine/Prof. dr J.Stanić

Utorak, 7. april11:00–12:30

Patologija/Vježbe/III medicine/Vasić

Utorak, 7. april17:00–18:30

Patologija/Vježbe/III medicine/Vasić

Sreda, 8. april17:00–18:30

Opšta farmakologija/Pred./III medicine/Doc. dr D.Sokolović

Sreda, 8. april12:00–13:30

Patologija/Vježbe/III medicine/Vasić

Četvrtak, 9. april17:00–18:30

Klinička propedevtika/3 medicine/Doc.dr B.Milinković

Petak, 10. aprila⋅14:00 – 15:30

Klinička propedevtika/3 medicine/Doc.dr B.Milinković

Petak, 10. aprila⋅14:00 – 15:30

Petak, 17. aprila⋅14:00 – 15:30

Patologija/Pred./III medicine/Prof. dr M.Ćuk

Ponedeljak, 13. april16:00–17:30

Patologija/Pred./III medicine/Prof. dr M.Ćuk

Utorak, 14. april16:00–17:30

Klinička propedevtika/3 medicine/Prof. dr D.Bokonjić

Utorak, 14. aprila⋅14:00 – 15:30

Patologija/Pred./III medicine/Prof. dr M.Ćuk

Sreda, 15. april16:00–17:30

Patologija/Pred./III medicine/Prof. dr M.Ćuk

Četvrtak, 16. april16:00–17:30

Klinička propedevtika/3 medicine/Prof. dr D.Bokonjić

Četvrtak,16. aprila⋅14:00 – 15:30

Klinička propedevtika/3 medicine/Prof. dr D.Bokonjić

Utorak, 21. aprila⋅14:00 – 15:30

Klinička propedevtika/3 medicine/Prof. dr D.Bokonjić

Utorak, 28. aprila⋅14:00 – 15:30

Klinička propedevtika/3 medicine/Prof. dr D.Bokonjić

Četvrtak,30. aprila⋅14:00 – 15:30

Radiologija i nuklerna medicina/Pred./III medicine/Doc.dr V.Markotić

Utorak, 19. maj14:00–16:15

Radiologija i nuklerna medicina/Pred./III medicine/Doc.dr V.Markotić

Sreda, 20. maj14:00–16:15

 

 

ČETVRTA GODINA


Interna medicina/Pred./IV medicine/Prof. dr J.Stanić

Ponedeljak, 30. mart10:00–11:30 – ODLOŽENO PREDAVANJE

Neurologija/predavanja/IV medicine/Doc.dr Vekoslav Mitrović

Ponedeljak, 30. mart⋅17:00–18:30

Neurologija/predavanja/IV medicine/Doc.dr Vekoslav Mitrović

Četvrtak, 2. april17:00–18:30

Neurologija/predavanja/IV medicine/Doc.dr Vekoslav Mitrović

Petak, 3. april17:00–18:30

Interna medicina/Pred./IV medicine/Doc. dr M.Kovačević

Petak, 3. april13:00–14:30

Psihijatrija/Pred./IV medicine/Prof. dr D.Jovanović

Ponedeljak, 6. april12:00–13:30

Interna medicina/Pred./IV medicine/Prof. dr J.Stanić

Sreda, 8. april11:00–12:30

Klinička imunologija/Pred./Izborni/IV medicine/Prof. dr N.Arsenijević/Prof. dr I.Jovanović

Sreda, 8. april14:00–15:30

Neurologija/Pred./IV medicine/Doc. dr V.Mitrović

Sreda, 8. april17:00–18:30

Neurologija/Pred./IV medicine/Doc. dr V.Mitrović

Četvrtak, 9. april17:00–18:30

Interna medicina/Pred./IV medicine/Doc. dr M.Kovačević

Petak, 10. april13:00–14:30

Interna medicina/Pred./IV medicine/Doc. dr M.Kovačević

Utorak, 14. april13:00–14:30

Interna medicina/Pred./IV medicine/Doc. dr M.Kovačević

Petak, 17. april13:00–14:30

 

PETA GODINA


Pedijatrija,Predavanja/5 medicine/Prof. dr D.Bokonjić

Četvrtak, 26. marta⋅12:00 – 13:30

Pedijatrija,Predavanja/5 medicine/Doc. dr B.Milinković

Petak, 27. marta⋅12:00 – 13:00

Hirurgija/Pred./V medicine/Doc. dr N.Lalović

Petak, 27. mart14:00–15:30

Medicina bola/Pred./Izborni/V medicine/Prof. dr S.Marić

Ponedeljak, 30. mart16:00–17:30

Pedijatrija,Predavanja/5 medicine/Prof. dr D.Bokonjić

Ponedjeljak, 30. marta⋅12:00 – 13:30

Pedijatrija,Predavanja/5 medicine/Doc. dr B.Milinković

Utorak, 31. marta⋅12:00 – 13:30

Pedijatrija /predavanje/5 medicine/ Doc.dr A.Sarajlija

Utorak, 31. marta⋅17:00 – 18:30

Fizikalna medicina i rehabilitacija/Vježbe/V medicine/Dr D.Mirković

Četvrtak, 2. april16:00–17:30

Hirurgija/Seminar/V medicine/Dr Simetić

Četvrtak, 2. april12:00–13:30

Hirurgija/Seminar/V medicine/Dr Potpara

Petak, 3. april08:00–09:30

Pedijatrija /predavanja/V medicine/Prof dr P.Minić

Petak, 3. april15:00–16:30

Hirurgija/predavanje/V medicine/Prof.dr D.Erić

Petak, 3. april11:00–12:30

Hirurgija/Seminar/V medicine/Dr Šarenac

Petak, 3. april12:30–14:00

Pedijatrija/Pred./5 medicine/Doc. dr B.Milinkoivć

Ponedeljak, 6. april⋅16:00–17:30

Fizikalna medicina i rehabilitacija/Vježbe/V medicine/Mirković

Utorak, 7. april14:00–15:30

Fizikalna medicina i rehabilitacija/Pred./V medicine/Prof. dr K.Parezanović Ilić

Utorak, 7. april16:00–17:30

Hirurgija/Pred./V medicine/Prof. dr V.Saratlić

Sreda, 8. april14:30–16:00

Hirurgija/Seminar/V medicine/Dr H.Marić

Sreda, 8. april12:00–13:30

Ginekologija/Pred./V medicine/Prof. dr A.Mandić

Sreda, 8. april16:00–17:30

Hirurgija/Seminar/V medicine/Prof. dr V.Saratlić

Sreda, 8. april18:00–19:30

Ginekologija/Pred./V medicine/Prof. dr A.Mandić

Četvrtak, 9. april16:00–17:30

Hirurgija/Pred./V medicine/Doc. dr N.Lalović

Četvrtak, 9. april14:30–16:00

Medicina bola/Izborni/Pred./V medicine /Prof. dr S.Marić

Četvrtak, 9. april12:00–13:30

Hirurgija/Seminar-Vježbe/V medicine/Prof. dr V.Saratlić

Petak, 10. april14:00–15:30

Hirurgija/Pred./V medicine/Prof. dr V.Saratlić

Petak, 10. april15:30–17:00

Pedijatrija/Pred./5 medicine/Doc.dr A.Sarajlija

Petak, 10. april⋅17:00–18:30

Pedijatrija/Pred./5 medicine/Doc.dr A.Sarajlija

Ponedeljak, 13. april⋅17:00–18:30

Hirurgija/Seminari/V medicine/Doc. dr N.Lalović

Ponedeljak, 13. april15:00–16:30

Hirurgija/Pred./V medicine/Prof. dr M.Bijelović

Utorak, 14. april12:00–13:30

Fizikalna medicina i rehabilitacija/Pred./V medicine/Prof. dr K.Parezanović

Utorak, 14. april15:00–16:30

Medicina bola/Izborni/V medicine/Prof. dr M.Dostić

Utorak, 14. april16:30–18:00

Hirurgija/Pred./V medicine/Doc. dr N.Lalović

Sreda, 15. april15:00–16:30

Pedijatrija/Pred./5 medicine/Doc.dr A.Sarajlija

Sreda, 15. april⋅17:00–18:30

Pedijatrija/Seminar/V medicine/Gavrilović

Sreda, 15. april13:00–14:30

Pedijatrija/Pred./V medicine/Doc.dr A.Sarajlija

Četvrtak, 16. april17:00–18:30

Fizikalna medicina i rehabilitacija/Vježbe/V medicine/Mirković

Četvrtak, 16. april15:30–17:00

Hirurgija/Pred./V medicine/Prof. dr V.Saratlić

Ponedeljak, 20. april15:00–16:30

Hirurgija/Seminar-Vježbe/V medicine/Prof. dr V.Saratlić

Ponedeljak, 20. april13:30–15:00

Hirurgija/Pred./V medicine/Doc. dr N.Lalović

Utorak, 21. april15:00–16:30

Medicina bola/Izborni/Pred./V medicine/Prof. dr M.Dostić

Utorak, 21. april16:30–18:00

Pedijatrija/Pred./5 medicine/Doc. dr B.Milinković

Srijeda, 22. april⋅16:00–17:30

Fizikalna medicina i rehabilitacija/Vježbe/V medicine/Mirković

Četvrtak, 23. april16:00–17:30

Hirurgija/Pred./V medicine/Prof. dr V.Saratlić

Petak, 24. april16:00–17:30

Hirurgija/Seminar-Vježbe/V medicine/Prof. dr V.Saratlić

Petak, 24. april14:30–16:00

Hirurgija/Seminar-Vježbe/V medicine/Prof. dr V.Saratlić

Ponedeljak, 27. april14:30–16:00

Pedijatrija/Pred./5 medicine/Doc. dr B.Milinković

Ponedeljak, 27. april⋅16:00–17:30

Pedijatrija/Pred./5 medicine/Doc.dr A.Sarajlija

Ponedeljak, 27. april⋅17:30–19:00

Pedijatrija/Pred./V medicine/Doc.dr A.Sarajlija

Utorak, 28. april17:00–18:30

Medicina bola/Izborni/Pred./V medicine/Prof. dr M.Dostić

Sreda, 29. april16:00–18:15

Fizikalna medicina i rehabilitacija/Vježbe/V medicine/Mirković

Četvrtak, 30. april16:00–17:00

Fizikalna medicina i rehabilitacija/Vježbe/V medicine/Mirković

Četvrtak, 7. maj16:00–17:30

Fizikalna medicina i rehabilitacija/Vježbe/V medicine/Mirković

Četvrtak, 14. maj16:00–17:30

Fizikalna medicina i rehabilitacija/Vježbe/V medicine/Mirković

Četvrtak, 21. maj16:00–17:30

Fizikalna medicina i rehabilitacija/Vježbe/V medicine/Mirković

Četvrtak, 28. maj16:00–17:30

Pedijatrija/Pred./5 medicine/Prof.dr D.Bokonjić

Utorak, 2. jun⋅16:00–17:30

Pedijatrija/Pred./5 medicine/Doc. dr B.Milinković

Sreda, 3. jun⋅16:00–17:30

Pedijatrija/Pred./5 medicine/Prof.dr D.Bokonjić

Četvrtak, 4. jun⋅16:00–17:30

Fizikalna medicina i rehabilitacija/Vježbe/V medicine/Mirković

Četvrtak, 4. jun17:30–19:00

Pedijatrija/Pred./5 medicine/Prof.dr D.Bokonjić

Subota, 6. jun⋅16:00–17:30

Pedijatrija/Pred./5 medicine/Prof.dr D.Bokonjić

Četvrtak, 18. jun⋅16:00–17:30

 

ŠESTA GODINA