Online nastava – raspored za zdravstvenu njegu

PRVA GODINA


Higijena i zdravstveno vaspitanje/Vježbe/I zdravstvene njege/Dr N.Vuković

Petak, 27. mart17:00–18:30

Socijalna medicina/vježbe/ I zdravstvene njege/Radulović

Sreda, 1. april10:00–11:30

Multidisciplinarna zdravstvena njega/Pred./I zdravstvene njege/Prod. dr S.Marić

Ponedeljak, 6. april12:00–13:30

Fiziologija sa biofizikom/Pred./I zdravstvene njege/Prof. dr N.Ponorac

Utorak, 7. april11:00–13:15

Mikrobiologija i imunologija/Pred./I zdravstvene njege/Prof. dr N.Arsenijević/Prof. dr I.Jovanović

Sreda, 15. april14:00–15:30

Multidisciplinarna zdravstvena njega/Pred./I zdravstvene njege/Prof. dr M. Dostić

Sreda, 15. april16:00–17:30

Multidisciplinarna zdravstvena njega/Pred./I zdravstvene njege/Prof.dr D.Bokonjić

Četvrtak, 16. april15:30–17:00

Multidisciplinarna zdravstvena njega/Pred./I zdravstvene njege/Prof. dr M.Dostić

Sreda, 22. april16:00–18:15

Multidisciplinarna zdravstvena njega/Pred./I zdravstvene njege/Doc. dr N.Lalović

Sreda, 22. april15:00–16:30

Fiziologija sa biofizikom/Pred./I zdravstvene njege/Prof. dr N.Ponorac

Petak, 24. april11:00–13:15

Higijena i zdravstveno vaspitanje/Pred./I zdravstvene njege/Prof. dr G.Belojević

Ponedeljak, 27. april09:00–11:15

Higijena i zdravstveno vaspitanje/Pred./I zdravstvene njege/Prof. dr G.Belojević

Ponedeljak, 4. maj09:00–10:30

Fiziologija sa biofizikom/Pred./I zdravstvene njege/Prof. dr N.Ponorac

Utorak, 5. maj11:00–13:15

Multidisciplinarna zdravstvena njega/Vježbe/I zdravtsvene njege/Starović

Sreda, 6. maj15:00–16:30

Multidisciplinarna zdravstvena njega/Pred./I zdravstvene njege/Prof. dr S.Marić

Četvrtak, 7. maj15:30–17:00

Fiziologija sa biofizikom/Pred./I zdravstvene njege/Prof. dr Z.Kojić

Petak, 8. maj11:30–13:15

Higijena i zdravstveno vaspitanje/Pred./I zdravstvene njege/Prof. dr G.Belojević

Ponedeljak, 11. maj09:00–10:30

Multidisciplinarna zdravstvena njega/Seminar/I zdravtsvene njege/Starović

Utorak, 12. maj16:00–17:30

Higijena i zdravstveno vaspitanje/Pred./I zdravstvene njege/Prof. dr G.Belojević

Ponedeljak, 18. maj09:00–10:30

Higijena i zdravstveno vaspitanje/Pred./I zdravstvene njege/Prof. dr G.Belojević

Ponedeljak, 18. maj10:30–11:15

Fiziologija sa biofizikom/Pred./I zdravstvene njege/Prof. dr Z.Kojić

Utorak, 19. maj11:00–12:00

Multidisciplinarna zdravstvena njega/Seminar/Izdravtsvene njege/Starović

Utorak, 19. maj 2020. 17:00–18:30

Mikrobiologija i imunologija/Pred./I zdravstveve njege/Prof. dr N.Arsenijević/Prof. dr I. Jovanović

Sreda, 20. maj11:00–13:15

Mikrobiologija i imunologija/Pred./I zdravstveve njege/Prof. dr N.Arsenijević/Prof. dr I. Jovanović

Četvrtak, 21. maj11:00–13:15

Fiziologija sa biofizikom/Pred./I zdravstvene njege/Prof. dr Z.Kojić

Petak, 22. maj11:00–13:15

Multidisciplinarna zdravstvena njega/Vježbe/I zdravtsvene /Veljović

Ponedeljak, 25. maj⋅15:00–16:30

Multidisciplinarna zdravstvena njega/Vježbe/I zdravtsvene /Veljović

Utorak, 26. maj⋅15:00–16:30

Multidisciplinarna zdravstvena njega/Vježbe/I zdravtsvene /Veljović

Petak, 29. maj⋅15:00–16:30

 

DRUGA GODINA


Zdravstvena njega zdravog i bolesnog djeteta sa pedijatrijom/Pred./2 zdravstvene njege/Prof. dr

D.Bokonjić

Srijeda, 8. april⋅16:15 – 17:45

Klinička praksa 2/Vježbe/II zdravstvene njege/Živanović

Sreda, 8. april12:00–13:30

Klinička praksa 2/Vježbe/II zdravstvene njege/Živanović

Utorak, 14. april12:00–13:30

Zdravstvena njega zdravog i bolesnog djeteta sa pedijatrijom/Pred./2 zdravstvene njege/Prof. dr

D.Bokonjić

Srijeda, 15. april⋅16:00 – 17:30

Zdravstvena njega zdravog i bolesnog djeteta sa pedijatrijom/Pred./2 zdravstvene njege/Prof. dr

D.Bokonjić

Srijeda, 22. april⋅16:00 – 17:30

Zdravstvena njega zdravog i bolesnog djeteta sa pedijatrijom/Pred./2 zdravstvene njege/Doc. dr

B.Milinković

Ponedeljak, 4. maj⋅16:00–17:30

Zdravstvena njega zdravog i bolesnog djeteta sa pedijatrijom/Pred./2 zdravstvene njege/Doc. dr

B.Milinković

Srijeda, 6. maj⋅16:00–17:30

Zdravstvena njega zaraznog bolesnika sa infektologijom/Pred./II zdravstvene njege/Prof. dr D.Bokonjić

Sreda, 6. maj14:00–15:30

Zdravstvena njega zaraznog bolesnika sa infektologijom/Pred./II zdravstvene njege/Prof. dr D.Bokonjić

Petak, 8. maj14:00–15:30

Zdravstvena njega zdravog i bolesnog djeteta sa pedijatrijom/Pred./2 zdravstvene njege/Doc. dr

B.Milinković

Petak, 8. maj⋅16:00–17:30

Zdravstvena njega zaraznog bolesnika sa infektologijom/Pred./II zdravstvene njege/M.Oruč

Petak, 8. maj15:00–16:30

Zdravstvena njega zaraznog bolesnika sa infektologijom/Pred./II zdravstvene njege/Prof. dr D.Bokonjić

Sreda, 13. maj13:00–14:30

Engleski jezik 2/II zdravstvene njege/Lalović

Sreda, 13. maj10:00–11:30

Zdravstvena njega zaraznog bolesnika sa infektologijom/Pred./II i III zdravstvene njege/M.Oruč

Sreda, 13. maj12:00–13:00

Engleski jezik/II zdravstvene njege/Lalović

Sreda, 13. maj10:00–11:30

Zdravstvena njega zdravog i bolesnog djeteta sa pedijatrijom/Pred./2 zdravstvene njege/Doc. dr

A.Sarajlija

Ponedeljak, 18. maj⋅16:00–17:30

Zdravstvena njega zaraznog bolesnika sa infektologijom/Pred./II zdravstvene njege/Prof. dr D.Bokonjić

Sreda, 20. maj14:00–15:30

Zdravstvena njega zdravog i bolesnog djeteta sa pedijatrijom/Pred./2 zdravstvene njege/Doc. dr

A.Sarajlija

Srijeda, 20. maj⋅16:00–17:30

Zdravstvena njega zdravog i bolesnog djeteta sa pedijatrijom/Pred./2 zdravstvene njege/Doc. dr

A.Sarajlija

Petak, 22. maj⋅16:00–17:30

Multidisciplinarna zdravstvena njega/Vježbe/I zdravtsvene /Prof.dr M.Dostić

Ponedeljak, 25. maj⋅17:00–19:30

Zdravstvena njega zaraznog bolesnika sa infektologijom/Pred./II zdravstvene njege/Prof. dr D.Bokonjić

Utorak, 26. maj14:00–15:30

Multidisciplinarna zdravstvena njega/Vježbe/I zdravtsvene /Prof.dr M.Dostić

Sreda, 27. maj⋅17:00–19:30

 

TREĆA GODINA


Zdravstvena njega kod hirnih stanja/Izborni/Pred./III zdravstvene njege/Prof. dr S.Marić

Utorak, 31. mart16:00–17:30

Zdravstvena njega kod hitnih stanja/Izborni/Pred./III zdravstvene njege/Prof. dr D Erić

Petak, 10. april11:00–12:30

Zdravstvena njega kod hitnih stanja/Pred./III zdravstvene njege/Prof. dr S.Marić

Ponedeljak, 13. april12:00–13:30

Zdravstvena njega onkološkog pacijenta/Pred./III zdravstvene njege/Prof. dr S.Marić

Sreda, 15. april15:30–17:00

Klinička praksa 3/Vježbe/III zdravstvene njege/Živanović

Sreda, 15. april12:00–13:30

Zdravstvena njega kod hitnih stanja/Pred./III zdravstvene njege/Doc. dr N.Lalović

Utorak, 21. april16:30–18:00

Organizacija i menadžment u zdravstvu/Pred./III zdravstvene njege/Doc. dr S.Joković

Ponedeljak, 4. maj12:00–13:30

Zdravstveno vaspitanje/Pred./III zdravstvene njege/Prof. dr D.Ivanović

Ponedeljak, 4. maj10:30–12:00

Zdravstveno vaspitanje/Pred./III zdravstvene njege/Prof. dr B.Davidović

Utorak, 5. maj08:30–10:00

Zdravstvena njega kod hitnih stanja/Izborni/Pred./III zdravstvene njege/Prof. dr M.Dostić

Utorak, 5. maj16:00–17:30

Zdravstvena njega kod hitnih stanja/Izborni/Pred./III zdravstvene njege/Prof. dr M.Dostić

Četvrtak, 7. maj16:00–17:30

Zdravstveno vaspitanje/Pred./III zdravstvene njege/Prof. dr S.Janković

Petak, 8. maj14:00–15:00

Zdravstvena njega zaraznog bolesnika sa infektologijom/Pred./III zdravstvene njege/M.Oruč

Petak, 8. maj15:00–16:00

Zdravstvena njega kod hitnih stanja/Izborni/Pred./III zdravstvene njege/Prof. dr M.Dostić

Ponedeljak, 11. maj16:00–17:30

Organizacija i menadžment u zdravstvu/Pred./III zdravstvene njege/Doc. dr S.Joković

Ponedeljak, 11. maj12:00–13:30

Zdravstvena njega zaraznog bolesnika sa infektologijom/Pred./II i III zdravstvene njege/M.Oruč

Sreda, 13. maj12:00–13:00

Zdravstvena njega kod hitnih stanja/Izborni/Pred./III zdravstvene njege/Prof. dr S.Marić

Četvrtak, 14. maj15:30–17:00

Zdravstvena njega kod hitnih stanja/Izborni/Pred./III zdravstvene njege/Prof. dr D.Jovanović

Četvrtak, 14. maj12:00–13:30

Zdravstvena njega kod hitnih stanja/Pred./III zdravstvene njege/Prof. dr V.Saratlić

Četvrtak, 14. maj17:30–19:00

Zdravstvena njega kod hitnih stanja/Pred./III zdravstvene njege/Prof. dr V.Saratlić

Petak, 15. maj15:00–16:30

Organizacija i menadžment u zdravstvu/Pred./III zdravstvene njege/Doc. dr S.Joković

Petak, 15. maj12:00–13:30

Zdravstvena njega kod hitnih stanja/Vježbe/III zdravstvene njege/Starović

Ponedeljak, 18. maj16:00–17:30

Zdravstvena njega kod hitnih stanja/Seminar/Vježbe/III zdravstvene njege/Prof. dr V.Saratlić

Ponedeljak, 18. maj12:00–13:30

Zdravstvena njega kod hitnih stanja/Pred./III zdravstvene njege/Prof. dr V.Saratlić

Ponedeljak, 18. maj14:00–15:30

Organizacija i menadžment u zdravstvu/Pred./III zdravstvene njege/Doc. dr S.Joković

Ponedeljak, 25. maj12:00–13:30

Zdravstvena njega kod hitnih stanja/Vježbe/III zdravstvene /Veljović

Ponedeljak, 25. maj⋅17:00–18:30

Zdravstvena njega kod hitnih stanja/Izborni/Vježbe/III zdravstvene/Prof.dr M.Dostić

Sreda, 27. maj⋅15:00–16:30

Zdravstvena njega kod hitnih stanja/Izborni/Vježbe/III zdravstvene/Prof.dr M.Dostić

Četvrtak, 28. maj⋅15:00–16:00

 

ČETVRTA GODINA


Promocija zdravlja/Pred./IV zdravstvene njege/Doc. dr J.Pavlović

Utorak, 21. april12:00–13:30

Promocija zdravlja/Pred./IV zdravstvene njege/Doc. dr J.Pavlović

Utorak, 28. april12:00–13:30

Promocija zdravlja/Pred./IV zdravstvene njege/Doc. dr J.Pavlović

Utorak, 12. maj12:00–13:30

Promocija zdravlja/Pred./IV zdravstvene njege/Doc. dr J.Pavlović

Utorak, 19. maj12:00–14:15