Online настава – распоред за здравствену његу

ПРВА ГОДИНА


Хигијена и здравствено васпитање/Вјежбе/I здравствене његе/Др Н.Вуковић

Петак, 27. март17:00–18:30

Социјална медицина/вјежбе/ I здравствене његе/Радуловић

Среда, 1. април10:00–11:30

Мултидисциплинарна здравствена њега/Пред./I здравствене његе/Прод. др С.Марић

Понедељак, 6. април12:00–13:30

Физиологија са биофизиком/Пред./I здравствене његе/Проф. др Н.Понорац

Уторак, 7. април11:00–13:15

Микробиологија и имунологија/Пред./I здравствене његе/Проф. др Н.Арсенијевић/Проф. др И.Јовановић

Среда, 15. април14:00–15:30

Мултидисциплинарна здравствена њега/Пред./I здравствене његе/Проф. др М. Достић

Среда, 15. април16:00–17:30

Мултидисциплинарна здравствена њега/Пред./I здравствене његе/Проф.др Д.Бокоњић

Четвртак, 16. април15:30–17:00

Мултидисциплинарна здравствена њега/Пред./I здравствене његе/Проф. др М.Достић

Среда, 22. април16:00–18:15

Физиологија са биофизиком/Пред./I здравствене његе/Проф. др Н.Понорац

Петак, 24. април11:00–13:15

Физиологија са биофизиком/Пред./I здравствене његе/Проф. др Н.Понорац

Уторак, 5. мај11:00–13:15

Физиологија са биофизиком/Пред./I здравствене његе/Проф. др З.Којић

Петак, 8. мај11:30–13:15

Физиологија са биофизиком/Пред./I здравствене његе/Проф. др З.Којић

Уторак, 19. мај11:00–12:00

Физиологија са биофизиком/Пред./I здравствене његе/Проф. др З.Којић

Петак, 22. мај11:00–13:15

 

ДРУГА ГОДИНА


Здравствена њега здравог и болесног дјетета са педијатријом/Пред./2 здравствене његе/Проф. др

Д.Бокоњић

Сриједа, 8. април⋅16:15 – 17:45

Клиничка пракса 2/Вјежбе/II здравствене његе/Живановић

Среда, 8. април12:00–13:30

Клиничка пракса 2/Вјежбе/II здравствене његе/Живановић

Уторак, 14. април12:00–13:30

Здравствена њега здравог и болесног дјетета са педијатријом/Пред./2 здравствене његе/Проф. др

Д.Бокоњић

Сриједа, 15. април⋅16:00 – 17:30

Здравствена њега здравог и болесног дјетета са педијатријом/Пред./2 здравствене његе/Проф. др

Д.Бокоњић

Сриједа, 22. април⋅16:00 – 17:30

Здравствена њега здравог и болесног дјетета са педијатријом/Пред./2 здравствене његе/Доц. др

Б.Милинковић

Понедељак, 4. мај⋅16:00–17:30

Здравствена њега здравог и болесног дјетета са педијатријом/Пред./2 здравствене његе/Доц. др

Б.Милинковић

Сриједа, 6. мај⋅16:00–17:30

Здравствена њега заразног болесника са инфектологијом/Пред./II здравствене његе/Проф. др Д.Бокоњић

Среда, 6. мај14:00–15:30

Здравствена њега заразног болесника са инфектологијом/Пред./II здравствене његе/Проф. др Д.Бокоњић

Петак, 8. мај14:00–15:30

Здравствена њега здравог и болесног дјетета са педијатријом/Пред./2 здравствене његе/Доц. др

Б.Милинковић

Петак, 8. мај⋅16:00–17:30

Здравствена њега заразног болесника са инфектологијом/Пред./II здравствене његе/Проф. др Д.Бокоњић

Среда, 13. мај13:00–14:30

Здравствена њега здравог и болесног дјетета са педијатријом/Пред./2 здравствене његе/Доц. др

А.Сарајлија

Понедељак, 18. мај⋅16:00–17:30

Здравствена њега заразног болесника са инфектологијом/Пред./II здравствене његе/Проф. др Д.Бокоњић

Среда, 20. мај14:00–15:30

Здравствена њега здравог и болесног дјетета са педијатријом/Пред./2 здравствене његе/Доц. др

А.Сарајлија

Сриједа, 20. мај⋅16:00–17:30

Здравствена њега здравог и болесног дјетета са педијатријом/Пред./2 здравствене његе/Доц. др

А.Сарајлија

Петак, 22. мај⋅16:00–17:30

Здравствена њега заразног болесника са инфектологијом/Пред./II здравствене његе/Проф. др Д.Бокоњић

Уторак, 26. мај14:00–15:30

 

ТРЕЋА ГОДИНА


Здравствена њега код хирних стања/Изборни/Пред./III здравствене његе/Проф. др С.Марић

Уторак, 31. март16:00–17:30

Здравствена њега код хитних стања/Изборни/Пред./III здравствене његе/Проф. др Д Ерић

Петак, 10. април11:00–12:30

Клиничка пракса 3/Вјежбе/III здравствене његе/Живановић

Среда, 15. април12:00–13:30

 

ЧЕТВРТА ГОДИНА


Промоција здравља/Пред./IV здравствене његе/Доц. др Ј.Павловић

Уторак, 21. април12:00–13:30

Промоција здравља/Пред./IV здравствене његе/Доц. др Ј.Павловић

Уторак, 28. април12:00–13:30

Промоција здравља/Пред./IV здравствене његе/Доц. др Ј.Павловић

Уторак, 12. мај12:00–13:30

Промоција здравља/Пред./IV здравствене његе/Доц. др Ј.Павловић

Уторак, 19. мај12:00–14:15