Online nastava – raspored za stomatologiju

PRVA GODINA


Biofizika u stomatologiji/Izborni/Pred./I stomatologije/Prof. dr M.Kovačević

Četvrtak, 2. april17:00–17:45

Biofizika u stomatologiji/Izborni/Pred./I stomatologije/Prof. dr M.Kovačević

Petak, 3. april17:00–17:45

Anatomija/Pred./I stomatologije/Prof.dr Z.Vitošević

Petak, 3. april13:15–15:30

Anatomija/Pred./I stomatologije/Prof.dr Z.Vitošević

Utorak, 7. april13:15–15:30

Oralna higijena/Pred./I stomatologije/Prof. dr D.Ivanović

Četvrtak, 9. april11:00–12:30

Anatomija/Pred./I stomatologije/Prof.dr M.Milisavljević

Petak, 10. april13:15–15:30

Anatomija/Pred./I stomatologije/Prof.dr M.Milisavljević

Utorak, 14. april13:15–15:30

 

DRUGA GODINA


Gnatologija/Pred./2 stomatologije/Prof. dr N.Ivković

Petak, 27. mart⋅12:30 – 14:00

Preventivna stomatologija/Pred./2 stomatologije/Prof. dr B.Davidović

Petak, 27. mart⋅09:00 – 10:00

Menadžment u stomatologiji/Izborni/II stomatologije/Pred./Doc. dr Mihael Stanojević

Petak, 27. mart11:00–12:00

Opšta i oralna fiziologija/Pred./II stomatologije/Prof. dr N.Ponorac

Petak, 27. mart14:00–16:15

Menadžment u stomatologiji/Izborni/II stomatologije/Pred./Doc. dr Mihael Stanojević

Ponedeljak, 30. mart10:00–11:30

Gnatologija/Pred./II stomatologije/Prof. dr N.Ivković

Utorak, 31. mart14:00–15:30/POMJERENO ZBOG PREKLAPANJA SA FIZIOLOGIJOM

Opšta i oralna fiziologija/Pred./II stomatologije/Prof. dr N.Ponorac

Utorak, 31. mart11:00–13:15

Preventivna stomatologija/Pred./II stomatologije/Prof. dr B.Davidović

Petak, 3. april09:00–10:30

Menadžment u stomatologiji/Izborni/Pred./II stomatologije/Doc. dr M.Stanojević

Ponedeljak, 6. april10:00–11:30

Gnatologija/Pred./II stomatologije/Prof. dr N.Ivković

Utorak, 7. april12:30–14:00

Preventivna stomatologija/Pred./II stomatologije/Prof. dr B.Davidović

Petak, 10. april09:00–10:30

Gnatologija/Pred./II stomatologije/Prof. dr N.Ivković

Utorak, 14. april13:30–15:00

Opšta i oralna fiziologija/Pred./II stomatologije/Prof. dr N.Ponorac

Utorak, 14. april11:00–13:15

Opšta i oralna fiziologija/Pred./II stomatologije/Prof. dr N.Ponorac

Utorak, 21. april11:00–13:15

Gnatologija/Pred./II stomatologije/Prof. dr N.Ivković

Utorak, 21. april13:30–15:00

Opšta i oralna fiziologija/Pred./II stomatologije/Prof. dr N.Ponorac

Četvrtak, 30. april11:30–13:15

Opšta i oralna fiziologija/Pred./II stomatologije/Prof. dr N.Ponorac

Petak, 15. maj11:00–13:15

 

TREĆA GODINA


Stomatološka farmakologija/Pred./3 stomatologije/Doc. dr D.Sokolović

Srijeda, 25. mart⋅12:30 – 14:00

Stomatološka anesteziologija/Pred./3stomatologije/Prof. dr S.Tomić

Srijeda, 25. mart⋅16:00 – 17:00

Stomatološka protetika pretklinika/Pred./III stomatologije/Doc. dr M.Stanojević

Petak, 27. mart13:00–14:00

Stomatološka protetika pretklinika/Pred./III stomatologije/Doc. dr M.Stanojević

Utorak, 31. mart10:00–11:30

Bolesti zuba pretklinika/Pred./III stomatologije/Prof. dr N.Stojanović

Utorak, 31. mart12:00–12:45

Osnovi kliničke radiologije/Pred./III stomatologije/Prof. dr B.Marković Vasiljković

Utorak, 31. mart14:00–15:30

Bolesti zuba pretklinika/Pred./III stomatologije/Prof. dr N.Stojanović

Sreda, 1. april11:00–11:45

Osnovi kliničke radiologije/Pred./III stomatologije/Prof. dr B.Marković Vasiljković

Sreda, 1. april13:30–15:45

Stomatološka farmakologija,Pred./III stomatologije/Doc.dr D.Sokolović

Sreda, 1. april12:00–13:30

Osnovi kliničke radiologije/Pred./III stomatologije/Prof. dr B.Marković Vasiljković

Četvrtak, 2. april09:30–11:00

Oftalmologija/Izborni/Pred./III stomatologije/Doc. dr N.Avram

Četvrtak, 2. april15:00–16:30

Oftalmologija/Izborni/Pred./III stomatologije/Doc. dr N.Avram

Petak, 3. april15:00–16:30

Hirurgija/Seminar/III stomatologije/Dr Simetić

Petak, 3. april12:00–13:30

Stomatološka anesteziologija/Pred./III stomatologije/Prof. dr S.Tomić/

Ponedeljak, 6. april16:00–17:00

Stomatološka protetika pretklinika/Pred./III stomatologije/Doc. dr M.Stanojević

Utorak, 7. april10:00–11:30

Bolesti zuba pretklinika/Pred./III stomatologije/Doc. dr J.Krunić

Utorak, 7. april12:00–13:30

Stomatološka farmakologija/Pred./III stomatologije/Doc. dr D.Drakul

Sreda, 8. april11:00–12:30

Oftalmologija/Izborni/Pred./III stomatologije/Prof. dr S.Stanojlović

Četvrtak, 9. april16:00–18:15

Hirurgija/Pred./III stomatologije/Prof. dr M.Bijelović

Petak, 10. april12:00–13:30

Stomatološka farmakologija/Pred./III stomatologije/Doc. dr D.Drakul

Sreda, 15. april11:00–12:30

Oftalmologija/Izborni/Pred./III stomatologije/Prof. dr S.Stanojlović

Četvrtak, 16. april16:00–18:15

Interna medicina/Pred./III stomatologije/Doc. dr M.Kovačević

Utorak, 21. april13:00–14:30

Oftalmologija/Izborni/Pred./III stomatologije/Prof. dr S.Stanojlović

Četvrtak, 23. april16:00–18:15

Oftalmologija/Izborni/Pred./III stomatologije/Doc. dr N.Avram

Ponedeljak, 27. april14:00–15:30

Oftalmologija/Izborni/Vježbe/III stomatologije/Doc. dr N.Avram

Ponedeljak, 27. april15:30–17:45

Oftalmologija/Izborni/Pred./III stomatologije/Doc. dr N.Avram

Četvrtak, 30. april14:00–15:30

Oftalmologija/Izborni/Vježbe/III stomatologije/Doc. dr N.Avram

Četvrtak, 30. april15:30–17:45

Bolesti zuba pretklinika/Pred./III stomatologije/Prof. dr L.Davidović

Utorak, 12. maj17:00–17:45

 

ČETVRTA GODINA


Oralna hirurgija/Pred./4 stomatologije/Prof. dr S.Tomić

Četvrtak, 26. mart⋅16:00 – 17:00

Mobilna stomatološka protetika/Pred./IV stomatologije/Doc. dr I.Mladenović

Četvrtak, 2. april13:30–15:00

Mobilna stomatološka protetika/Pred./IV stomatologije/Doc. dr I.Mladenović

Petak, 3. april11:00–12:30

Oralna hirurgija/Pred./IV stomatologije/Prof. dr S.Tomić

Utorak, 7. april16:00–17:00

Rekonstrukcija teško oštećenih zuba/Izborni/Pred./IV stomatologije/Prof. dr N.Stojanović

Sreda, 8. april13:00–14:30

Restaurativna odontologija/Pred./IV stomatologije/Doc. dr J.Krunić

Sreda, 8. april11:00–12:30

Rekonstrukcija teško oštećenih zuba/Izborni/Pred./IV stomatologije/Prof. dr N.Stojanović

Utorak, 14. april13:00–14:30

Oralna medicina/Pred./IV stomatologije/Prof. dr. S.Cicmil

Utorak, 14. april10:00–11:00

Restaurativna odontologija/Pred./IV stomatologije/Prof. dr L.Davidović

Utorak, 14. april17:00–17:45

Restaurativna odontologija/Pred./IV stomatologije/Prof. dr L.Davidović

Utorak, 14. april17:00–18:30

Rekonstrukcija teško oštećenih zuba/Izborni/Pred./IV stomatologije/Prof. dr L.Davidović

Utorak, 21. april17:00–19:15

Rekonstrukcija teško oštećenih zuba/Izborni/Pred./IV

Utorak, 21. april17:00–18:00

 

PETA GODINA


Estetika u stomatologiji/Pred./V stomatologije/Doc. dr LJ.Bjelović

Petak, 27. mart11:00–11:45

Fiksna stomatološka protetika/Pred./V stomatologije/Doc.dr Đorđe Božović

Ponedeljak, 30. mart09:00–10:30

Endodoncija/pred./V stomatologije/Prof. dr L.Davidović

Ponedeljak, 30. mart17:00–17:45

Estetika u stomatologiji/Izborni/Pred./V stomatologije/Prof. dr L.Davidović

Ponedeljak, 30. mart17:45–18:30

Dječija stomatologija/Pred./V stomatologije/Prof. dr D.Ivanović

Utorak, 31. mart11:00–12:30

Endodoncija/Pred./V stomatologije/Prof. dr N.Stojanović

Sreda, 1. april12:00–12:45

Fiksna stomatološka protetika/Pred./V stomatologije/Doc.dr Đorđe Božović

Petak, 3. april09:00–10:30

Fiksna stomatološka protetika/Pred./V stomatologije/Doc.dr Đorđe Božović

Ponedeljak, 6. april09:00–10:30

Endodoncija/Pred./V stomatologije/Prof. dr L.Davidović

Utorak, 7. april17:00–17:45

Ortopedija vilica/Pred./V stomatologije/Doc. dr T.Ivanović

Utorak, 7. april10:00–11:30

Endodoncija/Pred./V stomatologije/Prof. dr L.Davidović

Utorak, 7. april17:00–18:30

Dječija stomatologija/Pred./V stomatologije/Prof. dr D. Ivanović

Sreda, 8. april10:00–11:30

Estetika u stomatologiji/Izborni/Pred./V stomatologije/Doc. dr J.Krunić

Sreda, 8. april17:30–19:00

Endodoncija/Pred./V stomatologije/Doc. dr J.Krunić

Četvrtak, 9. april12:00–13:30

Fiksna stomatološka protetika/Pred./V stomatologije/Doc.dr Đorđe Božović

Ponedeljak, 13. april09:00–10:30

Osnovi parodontologije/Pred./V stomatologije/Prof. dr S.Cicmil

Sreda, 15. april10:00–11:00

Fiksna stomatološka protetika/Pred./V stomatologije/Doc.dr Đorđe Božović

Ponedeljak, 20. april09:00–10:30

Fiksna stomatološka protetika/Pred./V stomatologije/Doc.dr Đorđe Božović

Ponedeljak, 27. april09:00–10:30

Estetika u stomatologiji/Izborni/Pred./V stomatologije/Prof. dr L.Daviodvić

Utorak, 28. april17:00–17:45

Estetika u stomatologiji/Izborni/Pred./V stomatologije/Prof. dr L.Davidović

Utorak, 28. april17:00–18:30

Fiksna stomatološka protetika/Pred./V stomatologije/Doc.dr Đorđe Božović

Ponedeljak, 4. maj09:00–09:45

 

ŠESTA GODINA


Oralna implantologija/Pred./6stomatologije/Prof. dr S.Tomić

Petak, 27. mart⋅16:00 – 17:00

Klinički blok-Restaurativna stomatologija/Pred./VI stomatologije/Doc. dr M.Stanojević

Petak, 27. mart15:00–16:00

Klinički blok-Restaurativna stomatologija/Pred./VI stomatologije/Doc.dr I.Mladenović

Četvrtak, 2. april17:30–19:00

Klinički blok-Restaurativna stomatologija/Pred./VI stomatologije/Doc.dr I.Mladenović

Petak, 3. april14:00–15:30

Klinički blok-Restaurativna stomatologija/Pred./VI stomatologije/Doc. dr M.Stanojević

Petak, 3. april10:00–11:30

Implantologija/Pred./VI stomatologije/Prof. dr S.Tomić

Sreda, 8. april16:00–17:00

Klinički blok-Restaurativna stomatologija/Pred./VI stomatologije/Doc. dr M.Stanojević

Sreda, 8. april10:00–11:30

Klinički blok-Restaurativna stomatologija/Pred./VI stomatologije/Doc. dr I.Mladenović

Petak, 10. april13:30–15:00

Klinički blok-Restaurativna stomatologija/Pred./VI stomatologije/Prof. dr S.Cicmil

Četvrtak, 16. april10:00–11:00

Implantologija/Pred./VI stomatologije/Prof. dr S.Cicmil

Petak, 17. april10:00–11:00