Online nastava – raspored za stomatologiju

PRVA GODINA


Biofizika u stomatologiji/Izborni/Pred./I stomatologije/Prof. dr M.Kovačević

Četvrtak, 2. april17:00–17:45

Biofizika u stomatologiji/Izborni/Pred./I stomatologije/Prof. dr M.Kovačević

Petak, 3. april17:00–17:45

Anatomija/Pred./I stomatologije/Prof.dr Z.Vitošević

Petak, 3. april13:15–15:30

Anatomija/Pred./I stomatologije/Prof.dr Z.Vitošević

Utorak, 7. april13:15–15:30

Oralna higijena/Pred./I stomatologije/Prof. dr D.Ivanović

Četvrtak, 9. april11:00–12:30

Anatomija/Pred./I stomatologije/Prof.dr M.Milisavljević

Petak, 10. april13:15–15:30

Anatomija/Pred./I stomatologije/Prof.dr M.Milisavljević

Utorak, 14. april13:15–15:30

Oralna higijena/Pred./I stomatologije/Prof. dr D.Ivanović

Ponedeljak, 27. april10:30–12:00

Anatomija/Pred./I stomatologije/Prof. dr M.Milisavljević

Ponedeljak, 27. april13:15–15:30

Uvod u stomatologiju/Izborni/Pred./I stomatologije/Prof. dr S.Janković

Ponedeljak, 11. maj11:00–12:00

Anatomija/Pred./I stomatologije/Prof. dr Z.Vitošević

Utorak, 12. maj13:15–15:30

Uvod u stomatologiju/Izborni/Pred./I stomatologije/Prof. dr B.Davidović

Utorak, 12. maj09:00–11:15

Oralna higijena/Pred./I stomatologije/Prof. dr B.Davidović

Sreda, 13. maj16:00–17:30

Anatomija/Pred./I stomatologije/Prof. dr Z.Vitošević

Sreda, 13. maj13:15–15:30

Oralna higijena/Pred./I stomatologije/Prof. dr D.Ivanović

Četvrtak, 14. maj10:30–12:00

Biofizika/Izborni//Pred./I stomatologije/Prof. dr M.Kovačević

Petak, 15. maj17:00–19:00

Oralna higijena/Vježbe/I stomatologije/Prof.dr B.Davidović

Ponedeljak,18. maj 12.00-13.30

Engleski jezik I/ I stomatologije /Grupa 1 i 2/Lalović

Sreda, 20. maj12:00–13:30

Engleski jezik/I stomatologije/Grupa 1 i 2/Lalović

Sreda, 20. maj12:00–13:30

Oralna higijena/Vježbe/I stomatologije/Prof.dr B.Davidović

Petak, 22. maj⋅13:00–14:30

Oralna higijena/Pred./I stomatologije/Prof. dr D.Ivanović

Petak,   22. maj 11:00–12:30

Anatomija/Pred./I stomatologije/Prof. dr M.Milisavljević

Utorak, 26. maj13:15–15:30

Uvod u stomatologiju/Izborni/Pred./I stomatologije/Prof. dr D.Ivanović

Utorak, 26. maj⋅15:30–17:30

Anatomija/Pred./I stomatologije/Prof. dr M.Milisavljević

Sreda, 27. maj13:15–15:30

Oralna higijena/Pred./I stomatologije/Prof. dr D.Ivanović

Četvrtak, 28. maj⋅14:00–16:00

Oralna higijena/Vježbe/ I stomatologije/Prof. dr B.Davidović

Četvrtak, 28. maj⋅12:00–13:30

 

DRUGA GODINA


Gnatologija/Pred./2 stomatologije/Prof. dr N.Ivković

Petak, 27. mart⋅12:30 – 14:00

Preventivna stomatologija/Pred./2 stomatologije/Prof. dr B.Davidović

Petak, 27. mart⋅09:00 – 10:00

Menadžment u stomatologiji/Izborni/II stomatologije/Pred./Doc. dr Mihael Stanojević

Petak, 27. mart11:00–12:00

Opšta i oralna fiziologija/Pred./II stomatologije/Prof. dr N.Ponorac

Petak, 27. mart14:00–16:15

Menadžment u stomatologiji/Izborni/II stomatologije/Pred./Doc. dr Mihael Stanojević

Ponedeljak, 30. mart10:00–11:30

Gnatologija/Pred./II stomatologije/Prof. dr N.Ivković

Utorak, 31. mart14:00–15:30/POMJERENO ZBOG PREKLAPANJA SA FIZIOLOGIJOM

Opšta i oralna fiziologija/Pred./II stomatologije/Prof. dr N.Ponorac

Utorak, 31. mart11:00–13:15

Preventivna stomatologija/Pred./II stomatologije/Prof. dr B.Davidović

Petak, 3. april09:00–10:30

Menadžment u stomatologiji/Izborni/Pred./II stomatologije/Doc. dr M.Stanojević

Ponedeljak, 6. april10:00–11:30

Gnatologija/Pred./II stomatologije/Prof. dr N.Ivković

Utorak, 7. april12:30–14:00

Preventivna stomatologija/Pred./II stomatologije/Prof. dr B.Davidović

Petak, 10. april09:00–10:30

Menadžment u stomatologiji/Izborni/Pred./II stomatologije/Doc. dr M.Stanojević

Ponedeljak, 13. april09:00–10:30

Prva pomoć/Izborni/Vježbe/II stomatologije/Prof. dr S.Marić

Ponedeljak, 13. april15:00–15:45

Gnatologija/Pred./II stomatologije/Prof. dr N.Ivković

Utorak, 14. april13:30–15:00

Opšta i oralna fiziologija/Pred./II stomatologije/Prof. dr N.Ponorac

Utorak, 14. april11:00–13:15

Opšta i oralna fiziologija/Pred./II stomatologije/Prof. dr N.Ponorac

Utorak, 21. april11:00–13:15

Gnatologija/Pred./II stomatologije/Prof. dr N.Ivković

Utorak, 21. april13:30–15:00

Preventivna stomatologija/Pred./II stomatologije/Prof. dr S.Janković

Sreda, 22. april11:00–12:30

Gnatologija/Seminari/II stomatologije/Popović Grubač

Četvrtak, 23. april17:00–18:30

Menadžment u stomatologiji/Izborni/Pred./II stomatologije/Doc. dr M.Stanojević

Petak, 24. april09:00–10:30

Medicinska ekologija/Izborni/Pred./II stomatologije/Prof. dr G.Belojević

Ponedeljak, 27. april11:15–12:00

Medicinska ekologija/Izborni/Pred./II stomatologije/Prof. dr G.Belojević

Ponedeljak, 27. april12:00–12:45

Medicinska ekologija/Izborni/Pred./II stomatologije/Prof. dr G.Belojević

Ponedeljak, 27. april12:45–13:30

Gnatologija/Vježbe/II stomatologije/Popović Grubač

Ponedeljak, 27. april17:00–18:30

Gnatologija/Vježbe/II stomatologije/Popović Grubač

Utorak, 28. april17:00–18:30

Gnatologija/Pred./II stomatologije/Doc. dr I.Mladenović

Utorak, 28. april11:30–13:00

Menadžment u stomatologiji/Izborni/Pred./II stomatologije/Doc. dr M.Stanojević

Četvrtak, 30. april10:00–11:30

Opšta i oralna fiziologija/Pred./II stomatologije/Prof. dr N.Ponorac

Četvrtak, 30. april11:30–13:15

Preventivna stomatologija/Pred./II stomatologije/Prof. dr B.Davidović

Ponedeljak, 4. maj09:00–10:30

Medicinska ekologija/Izborni/Pred./II stomatologije/Prof. dr G.Belojević

Ponedeljak, 4. maj10:30–11:15

Medicinska ekologija/Izborni/Pred./II stomatologije/Prof. dr G.Belojević

Ponedeljak, 4. maj11:15–12:00

Menadžment u stomatologiji/Izborni/Pred./II stomatologije/Doc. dr M.Stanojević

Utorak, 5. maj 10:00–11:30

Gnatologija/Pred./II stomatologije/Doc. dr I.Mladenović

Sreda, 6. maj12:30–14:00

Prva pomoć/Izborni/Vježbe/II stomatologije/H.Marić

Četvrtak, 7. maj12:30–14:00

Prva pomoć/Izborni/Vježbe/II stomatologije/H.Marić

Četvrtak, 7. maj14:15–15:45

Prva pomoć/Izborni/Vježbe/II stomatologije/Doc. dr N.Lalović

Utorak, 8. maj⋅12:00–13:30

Menadžment u stomatologiji/Izborni/Pred./II stomatologije/Doc. dr M.Stanojević

Utorak, 12. maj10:00–11:30

Preventivna stomatologija/Pred./II stomatologije/Prof. dr B.Davidović

Sreda, 13. maj09:00–11:15

Gnatologija/Pred./II stomatologije/Doc. dr I.Mladenović

Četvrtak, 14. maj14:30–16:00

Gnatologija/Vježbe/II stomatologije/Popović Grubač

Četvrtak, 14. maj17:00–18:30

Gnatologija/Vježbe/II stomatologije/Popović Grubač

Petak, 15. maj17:00–18:30

Opšta i oralna fiziologija/Pred./II stomatologije/Prof. dr N.Ponorac

Petak, 15. maj11:00–13:15

Menadžment u stomatologiji/Izborni/Pred./II stomatologije/Doc. dr M.Stanojević

Petak, 15. maj 2020.10:00–11:00

Gnatologija/Vježbe/II stomatologije/Popović Grubač

Utorak, 19. maj17:00–18:30

Preventivna stomatologija/Vježbe/II stomatologije/Prof. dr B.Davidović

Utorak, 19. maj⋅15:00–17:00

Menadžment u stomatologiji/Izborni/Pred./II stomatologije/Doc. dr M.Stanojević

Sreda, 20. maj⋅10:00–11:00

Preventivna stomatologija/Vježbe/II stomatologije/Prof. dr B.Davidović

Sreda, 20. maj⋅15:00–17:00

Gnatologija/Vježbe/II stomatologije/Popović Grubač

Četvrtak, 21. maj⋅15:00–16:30

Gnatologija/Vježbe/II stomatologije/Popović Grubač

Petak, 22. maj⋅15:30–17:00

Gnatologija/Pred./II stomatologije/Doc. dr I.Mladenović

Petak, 22. maj13:30–15:00

Gnatologija/Vježbe/II stomatologije/Popović Grubač

Ponedeljak, 25. maj⋅10:00–11:30

Gnatologija/Vježbe/II stomatologije/Popović Grubač

Utorak, 26. maj⋅10:00–11:30

Prva pomoć/Izborni/Vježbe/II stomatologije/Veljović

Utorak, 26. maj⋅17:00–18:30

Gnatologija/Vježbe/II stomatologije/Popović Grubač

Sreda, 27. maj⋅10:00–11:30

Prva pomoć/Izborni/Vježbe/II stomatologije/Veljović

Sreda, 27. maj⋅16:00–17:30

Gnatologija/Vježbe/II stomatologije/Popović Grubač

Četvrtak, 28. maj⋅10:00–11:30

Gnatologija/Pred./II stomatologije/Doc. dr I.Mladenović

Četvrtak, 28. maj13:30–15:00

Prva pomoć/Izborni/vježbe/II stomatologije/Prof.dr M. Dostić

Četvrtak, 28. maj⋅16:00–17:30

Prva pomoć/Izborni/vježbe/II stomatologije/Prof.dr M. Dostić

Petak, 29. maj⋅16:00–17:30

Gnatologija/Pred./II stomatologije/nadoknada za 14.5./Prof.dr I. Mladenović

Petak, 29. maj13:30–15:00

Gnatologija/Vježbe/II stomatologije/Popović Grubač

Petak, 29. maj⋅10:00–11:30

 

TREĆA GODINA


Stomatološka farmakologija/Pred./3 stomatologije/Doc. dr D.Sokolović

Srijeda, 25. mart⋅12:30 – 14:00

Stomatološka anesteziologija/Pred./3stomatologije/Prof. dr S.Tomić

Srijeda, 25. mart⋅16:00 – 17:00

Stomatološka protetika pretklinika/Pred./III stomatologije/Doc. dr M.Stanojević

Petak, 27. mart13:00–14:00

Stomatološka protetika pretklinika/Pred./III stomatologije/Doc. dr M.Stanojević

Utorak, 31. mart10:00–11:30

Bolesti zuba pretklinika/Pred./III stomatologije/Prof. dr N.Stojanović

Utorak, 31. mart12:00–12:45

Osnovi kliničke radiologije/Pred./III stomatologije/Prof. dr B.Marković Vasiljković

Utorak, 31. mart14:00–15:30

Bolesti zuba pretklinika/Pred./III stomatologije/Prof. dr N.Stojanović

Sreda, 1. april11:00–11:45

Osnovi kliničke radiologije/Pred./III stomatologije/Prof. dr B.Marković Vasiljković

Sreda, 1. april13:30–15:45

Stomatološka farmakologija,Pred./III stomatologije/Doc.dr D.Sokolović

Sreda, 1. april12:00–13:30

Osnovi kliničke radiologije/Pred./III stomatologije/Prof. dr B.Marković Vasiljković

Četvrtak, 2. april09:30–11:00

Oftalmologija/Izborni/Pred./III stomatologije/Doc. dr N.Avram

Četvrtak, 2. april15:00–16:30

Oftalmologija/Izborni/Pred./III stomatologije/Doc. dr N.Avram

Petak, 3. april15:00–16:30

Hirurgija/Seminar/III stomatologije/Dr Simetić

Petak, 3. april12:00–13:30

Stomatološka anesteziologija/Pred./III stomatologije/Prof. dr S.Tomić/

Ponedeljak, 6. april16:00–17:00

Stomatološka protetika pretklinika/Pred./III stomatologije/Doc. dr M.Stanojević

Utorak, 7. april10:00–11:30

Bolesti zuba pretklinika/Pred./III stomatologije/Doc. dr J.Krunić

Utorak, 7. april12:00–13:30

Stomatološka farmakologija/Pred./III stomatologije/Doc. dr D.Drakul

Sreda, 8. april11:00–12:30

Oftalmologija/Izborni/Pred./III stomatologije/Prof. dr S.Stanojlović

Četvrtak, 9. april16:00–18:15

Hirurgija/Pred./III stomatologije/Prof. dr M.Bijelović

Petak, 10. april12:00–13:30

Stomatološka protetika pretklinika/Pred./III stomatologije/Doc. dr M.Stanojević

Utorak, 14. april09:00–10:30

Stomatološka farmakologija/Pred./III stomatologije/Doc. dr D.Drakul

Sreda, 15. april11:00–12:30

Oftalmologija/Izborni/Pred./III stomatologije/Prof. dr S.Stanojlović

Četvrtak, 16. april16:00–18:15

Fizikalna medicina/Izborni/Vježbe/III stomatologije/Bukvić

Četvrtak, 16. april14:00–15:30

Interna medicina/Pred./III stomatologije/Doc. dr M.Kovačević

Utorak, 21. april13:00–14:30

Stomatološka protetika pretklinika/Pred./III stomatologije/Doc. dr M.Stanojević

Sreda, 22. april09:00–10:30

Bolesti zuba pretklinika/Pred./III stomatologije/Prof. dr N.Stojanović

Četvrtak, 23. april13:00–14:30

Oftalmologija/Izborni/Pred./III stomatologije/Prof. dr S.Stanojlović

Četvrtak, 23. april16:00–18:15

Stomatološka farmakologija/Vježbe/III stomatologije/Doc. dr D.Drakul

Četvrtak, 23. april11:00–12:30

Oftalmologija/Izborni/Pred./III stomatologije/Doc. dr N.Avram

Ponedeljak, 27. april14:00–15:30

Oftalmologija/Izborni/Vježbe/III stomatologije/Doc. dr N.Avram

Ponedeljak, 27. april15:30–17:45

Fizikalna medicina/Izborni/Vježbe/III stomatologije/Bukvić

Utorak, 28. april14:00–15:30

Osnovi kliničke radiologije/Pred./III stomatologije/Prof. dr B.Marković Vasiljković

Utorak, 28. april11:00–12:45

Stomatološka protetika pretklinka/Pred./III stomatologije/Doc. dr M.Stanojević

Sreda, 29. april10:00–11:30

Oftalmologija/Izborni/Pred./III stomatologije/Doc. dr N.Avram

Četvrtak, 30. april14:00–15:30

Oftalmologija/Izborni/Vježbe/III stomatologije/Doc. dr N.Avram

Četvrtak, 30. april15:30–17:45

Hirurgija/Seminari/III stomatologije/Prof. dr M.Bijelović

Ponedeljak, 4. maj12:00–12:45

Fizikalna medicina/Izborni/Vježbe/III stomatologije/Bukvić

Utorak, 5. maj14:00–15:30

Stomatološka farmakologija/Pred./III stomatologije/Doc. dr D.Sokolović

Utorak, 5. maj12:00–13:30

Stomatološka protetika pretklinika/Pred./III stomatologije/Doc. dr M.Stanojević

Srijeda, 6. maj  10:15–11:45

Hirurgija/Vježbe/III stomatologije/H.Marić

Sreda, 6. maj15:00–16:30

Hirurgija/Pred./III stomatologije/Prof. dr R.Jokić

Sreda, 6. maj08:30–10:00

Hirurgija/Vježbe/III stomatologije/H.Marić

Četvrtak, 7. maj17:00–18:30

Hirurgija/Seminar/III stomatologije/Doc. dr N.Lalović

Četvrtak, 7. maj10:30–12:00

Hirurgija/Seminar/III stomatologije/Prof. dr V.Marić/Doc. dr N.Lalović

Četvrtak, 7. maj12:30–14:00

Interna medicina/Pred./III stomatologije/Prof. dr S.Popović

Petak, 8. maj09:00–10:30

Hirurgija/Pred./III stomatologije/Prof. dr V.Saratlić

Ponedeljak, 11. maj17:00–18:30

Hirurgija/Pred./III stomatologije/Prof. dr V.Saratlić

Utorak, 12. maj18:00–19:30

Stomatološka farmakologija/Pred./III stomatologije/Doc. dr D.Sokolović

Utorak, 12. maj12:00–13:30

Fizikalna medicina/Izborni/Vježbe/III stomatologije/Bukvić

Utorak, 12. maj14:00–15:30

Bolesti zuba pretklinika/Pred./III stomatologije/Prof. dr L.Davidović

Utorak, 12. maj17:00–17:45

Stomatološka farmakologija/Vježbe/III stomatologije/Doc. dr D.Sokolović

Sreda, 13. maj12:00–13:30

Oftalmologija/Izborni/Pred./III stomatologije/Prof. dr D.Risimić

Sreda, 13. maj17:00–19:15

Hirurgija/Pred./III stomatologije/Prof. dr Z.Radovanović

Sreda, 13. maj15:30–17:00

Stomatološka protetika pretklinika/Vježbe/III stomatologije/Stojanović

Sreda, 13. maj13:30–15:00

Stomatološka protetika pretklinika/Pred./III stomatologije/Doc. dr M.Stanojević

Sreda, 13. maj10:00–11:30

Hirurgija/Vježbe/III stomatologije/Miletić

Četvrtak, 14. maj14:00–15:30

Hirurgija/Seminari/III stomatologije/Prof. dr V.Saratlić

Četvrtak, 14. maj16:00–17:30

Hirurgija/Seminar/III stomatologije/Prof. dr N.Gavrić/Doc. dr N.Lalović

Četvrtak, 14. maj⋅11:00–12:30

Osnovi kliničke radiologije/Vježbe/III stomatologije/Bajčetić

Četvrtak, 14. maj17:30–19:15

Osnovi kliničke radiologije/Vježbe/III stomatologije/Bajčetić

Petak, 15. maj17:00–19:15

Hirurgija/Vježbe/III stomatologije/Simetić

Petak, 15. maj⋅13:00–14:30

Hirurgija/Vježbe/III stomatologije/Miletić

Petak, 15. maj15:00–16:30

Stomatološka protetika pretklinika/Pred./III stomatologije/Doc. dr M.Stanojević

Petak, 15. maj 2020.11:00–12:00

Osnovi kliničke radiologije/Vježbe/III stomatologije/Bajčetić

Ponedeljak, 18. maj17:00–19:15

Hirurgija/Vježbe/III stomatologije/Potpara

Ponedeljak, 18. maj14:00–15:30

Oftalmologija/Izborni/Pred./III stomatologije/Prof. dr D.Risimić

Utorak, 19. maj17:00–19:15

Fizikalna medicina/Izborni/Vježbe/III stomatologije/Bukvić

Utorak, 19. maj14:00–15:30

Stomatološka farmakologija/Pred./III stomatologije/Doc. dr D.Drakul

Utorak, 19. maj11:00–12:30

Oftalmologija/Izborni/Pred./III stomatologije/Prof. dr D.Risimić

Sreda, 20. maj17:00–19:15

Interna medicina/Seminar/G1 izlaže,ostale grupe obavezno prisustvo/III stomatologije/Vladičić

Sreda, 20. maj13:00–14:30

Stomatološka protetika pretklinika/Pred./III stomatologije/Doc. dr M.Stanojević

Sreda, 20. maj⋅11:00–12:00

Bolesti zuba pretklinika/Pred./III stomatologije/Prof. dr N.Stojanović

Četvrtak: 21. maj 2020.      11:00–11:45

Interna medicina/Seminar/G2 izlaže,ostale grupe obavezno prisustvo/III stomatologije/Rađen

Četvrtak, 21. maj13:00–14:30

Oftalmologija/Izborni/Pred./III stomatologije/Doc. dr N. Avram

Četvrtak, 21. maj16:00–17:30

Osnovi kliničke radiologije/Vježbe/III stomatologije/Starović Bajčetić

Četvrtak, 21. maj⋅17:30–19:00

Osnovi kliničke radiologije/Vježbe/III stomatologije/Starović Bajčetić

Petak, 22. maj⋅17:30–19:00

Oftalmologija/Izborni/Pred./III stomatologije/Doc. dr N. Avram

Petak, 22. maj16:00–17:30

Interna medicina/Seminar/G3 izlaže,ostale grupe obavezno prisustvo/III stomatologije/Petrović Pajkanović

Petak, 22. maj13:00–14:30

Interna medicina/Vježbe/sve grupe/III stomatologije/Vladičić

Ponedeljak, 25. maj13:00–14:30

Stomatološka farmakologija/Vježbe/III stomatologije/Doc. dr D.Drakul

Ponedeljak, 25. maj11:00–12:30

Oftalmologija/Izborni/Vježbe/III stomatologije/Doc. dr N. Avram

Ponedeljak, 25. maj15:00–17:15

Oftalmologija/Izborni/Vježbe/III stomatologije/Doc. dr N. Avram

Utorak, 26. maj15:00–17:15

Interna medicina/Vježbe/sve grupe/III stomatologije/Rađen

Utorak, 26. maj13:00–14:00

Bolesti zuba pretklinika/Vježbe/III stomatologije/Nogo Živanović

Utorak, 26. maj⋅10:00–12:15

Osnovi kliničke radiologije/Pred./III stomatologije/Prof. dr B.Marković Vasiljković

Utorak, 26. maj⋅17:15–19:30

Interna medicina/Vježbe/sve grupe/III stomatologije/Petrović Pajkanović

Sreda, 27. maj13:00–14:30

Bolesti zuba/Pred./III stomatologije/Doc. dr J.Krunić

Sreda, 27. maj⋅18:00–18:45

Oftalmologija/Izborni/Vježbe/III stomatologije/Doc. dr N. Avram

Sreda, 27. maj15:00–17:15

Stomatološka farmakologija/Pred./III stomatologije/Doc. dr D.Sokolović

Četvrtak,28. maj 2020., 12:00–13:30

Bolesti zuba pretklinika/Vježbe/III stomatologije/Nogo Živanović

Četvrtak, 28. maj⋅09:30–11:45

Hirurgija/Seminar+Pred./III stomatologije/Prof. dr V.Bančević

Četvrtak, 28. maj⋅16:00–18:00

Osnovi kliničke radiologije/Pred./III stomatologije/Prof. dr B.Marković Vasiljković

Četvrtak, 28. maj⋅14:30–16:00

Hirurgija/Pred./III stomatologije/Prof.dr M. Kovačević

Petak, 29. maj⋅16:00–17:30

Hirurgija/vježbe/III stomatologije/Prof.dr M. Kovačević

Petak, 29. maj⋅18:00–19:30

 

ČETVRTA GODINA


Oralna hirurgija/Pred./4 stomatologije/Prof. dr S.Tomić

Četvrtak, 26. mart⋅16:00 – 17:00

Mobilna stomatološka protetika/Pred./IV stomatologije/Doc. dr I.Mladenović

Četvrtak, 2. april13:30–15:00

Mobilna stomatološka protetika/Pred./IV stomatologije/Doc. dr I.Mladenović

Petak, 3. april11:00–12:30

Oralna hirurgija/Pred./IV stomatologije/Prof. dr S.Tomić

Utorak, 7. april16:00–17:00

Rekonstrukcija teško oštećenih zuba/Izborni/Pred./IV stomatologije/Prof. dr N.Stojanović

Sreda, 8. april13:00–14:30

Restaurativna odontologija/Pred./IV stomatologije/Doc. dr J.Krunić

Sreda, 8. april11:00–12:30

Rekonstrukcija teško oštećenih zuba/Izborni/Pred./IV stomatologije/Prof. dr N.Stojanović

Utorak, 14. april13:00–14:30

Oralna medicina/Pred./IV stomatologije/Prof. dr. S.Cicmil

Utorak, 14. april10:00–11:00

Restaurativna odontologija/Pred./IV stomatologije/Prof. dr L.Davidović

Utorak, 14. april17:00–17:45

Restaurativna odontologija/Pred./IV stomatologije/Prof. dr L.Davidović

Utorak, 14. april17:00–18:30

Mobilna stomatološka protetika/Pred./IV stomatologije/Doc. dr I.Mladenović

Četvrtak, 16. april13:30–15:00

Rekonstrukcija teško oštećenih zuba/Izborni/Pred./IV stomatologije/Prof. dr L.Davidović

Utorak, 21. april17:00–19:15

Rekonstrukcija teško oštećenih zuba/Izborni/Pred./IV

Utorak, 21. april17:00–18:00

Metodologija NIR-a/Pred./IV stomatologije/Doc. dr J.Krunić

Sreda, 22. april17:00–18:30

Oralna medicina/Pred./IV stomatologije/Prof. dr S.Cicmil

Utorak, 28. april11:00–12:30

Metodologija NIR-a/Pred./IV stomatologije/Doc. dr I.Mladenović

Utorak, 28. april14:30–16:00

Restaurativna odontologija/Vježbe/ IV stomatologije/ Doc. dr Ljiljana Bjelović

Srijeda, 29.04.2020. godine od 10-12:15

Restaurativna odontologija/Vježbe/ IV stomatologije/ Doc. dr Ljiljana Bjelović

Četvrtak, 30.04.2020. godine od 8:45-11

Metodologija NIR-a/Pred./IV stomatologije/Prof. dr S.Cicmil

Četvrtak, 30. april11:00–12:30

Restaurativna odontologija/Vježbe/IV stomatologije/ Doc. dr Ljiljana Bjelović

Ponedeljak, 04.05.2020. godine od 9-11:15

Mobilna stomatološka protetika/Pred./IV stomatologije/Doc. dr I.Mladenović

Ponedeljak, 4. maj13:30–15:00

Mobilna stomatološka protetika/Vježbe/IV stomatologije/Popović Grubač

Petak, 8. maj17:00–18:30

Oralna hirurgija/Pred./IV stomatologije/Prof. dr S.Tomić

Utorak, 12. maj11:00–12:00

Mobilna stomatološka protetika/Vježbe/IV stomatologije/Popović Grubač

Sreda, 13. maj17:00–18:30

Mobilna stomatološka protetika/Pred./IV stomatologije/Doc. dr I.Mladenović

Sreda, 13. maj13:30–15:00

Oralna medicina/Vježbe/IV stomatologije/Lečić

Petak, 15. maj12:00–13:30

Mobilna stomatološka protetika/Vježbe/IV stomatologije/Popović Grubač

Ponedeljak, 18. maj17:00–18:30

Restaurativna odontologija/Pred./IV stomatologije/Doc. dr J.Krunić

Utorak, 19. maj⋅17:30–19:00

Metodologija NIR-a/Pred./IV stomatologije/Doc. dr I.Mladenović

Sreda, 20. maj12:00–13:30

Mobilna stomatološka protetika/Vježbe/IV stomatologije/Popović Grubač

Sreda, 20. maj17:00–18:30

Restaurativna odontologija/Pred./IV stomatologije/Prof. dr N.Stojanović

Srijeda: 20. maj 2020.  11:00–11:45

Restaurativna odontologija/Vježbe/IV stomatologije/Radović

Četvrtak, 21. maj16:00–18:15

Mobilna stomatološka protetika/Vježbe/IV stomatologije/Popović Grubač

Petak, 22. maj17:00–18:30

Restaurativna odontologija/Vježbe/IV stomatologije/Radović

Ponedeljak, 25. maj16:00–18:15

Mobilna stomatološka protetika/Vježbe/IV stomatologije/Popović Grubač

Ponedeljak, 25. maj⋅12:00–13:30

Mobilna stomatološka protetika/Vježbe/IV stomatologije/Popović Grubač

Utorak, 26. maj⋅12:00–13:30

Rekonstrukcija teško oštećenih zuba/Pred./Izborni/IV stomatologije/Doc.dr J.Krunić

Utorak, 26. maj⋅16:30–18:45

Mobilna stomatološka protetika/Pred./IV stomatologije/Prof.dr I. Mladenović

Utorak, 26. maj13:30–15:00

Oralna medicina/Kolokvijum/Vježbe/IV stomatologije/Lečić

Sreda, 27. maj12:00–13:30

Metodologija NIR-a/Pred./IV stomatologije/Prof. dr R.Golijanin

Sreda, 27. maj⋅13:45–16:00

Mobilna stomatološka protetika/Vježbe/IV stomatologije/Popović Grubač

Sreda, 27. maj⋅17:00–18:30

Mobilna stomatološka protetika/Vježbe/IV stomatologije/Popović Grubač

Četvrtak, 28. maj⋅12:00–13:30

Mobilna stomatološka protetika/Vježbe/IV stomatologije/Popović Grubač

Petak, 29. maj⋅12:00–13:30

 Mobilna stomatološka protetika/Vježbe/IV stomatologije/Popović Grubač

Utorak, 2. jun⋅17:00–18:30

Mobilna stomatološka protetika/Vježbe/IV stomatologije/Popović Grubač

Sreda, 3. jun⋅11:00–12:30

Mobilna stomatološka protetika/Vježbe/IV stomatologije/Popović Grubač

Četvrtak, 4. jun⋅11:00–12:30

 

PETA GODINA


Estetika u stomatologiji/Pred./V stomatologije/Doc. dr LJ.Bjelović

Petak, 27. mart11:00–11:45

Fiksna stomatološka protetika/Pred./V stomatologije/Doc.dr Đorđe Božović

Ponedeljak, 30. mart09:00–10:30

Endodoncija/pred./V stomatologije/Prof. dr L.Davidović

Ponedeljak, 30. mart17:00–17:45

Estetika u stomatologiji/Izborni/Pred./V stomatologije/Prof. dr L.Davidović

Ponedeljak, 30. mart17:45–18:30

Dječija stomatologija/Pred./V stomatologije/Prof. dr D.Ivanović

Utorak, 31. mart11:00–12:30

Endodoncija/Pred./V stomatologije/Prof. dr N.Stojanović

Sreda, 1. april12:00–12:45

Fiksna stomatološka protetika/Pred./V stomatologije/Doc.dr Đorđe Božović

Petak, 3. april09:00–10:30

Fiksna stomatološka protetika/Pred./V stomatologije/Doc.dr Đorđe Božović

Ponedeljak, 6. april09:00–10:30

Endodoncija/Pred./V stomatologije/Prof. dr L.Davidović

Utorak, 7. april17:00–17:45

Ortopedija vilica/Pred./V stomatologije/Doc. dr T.Ivanović

Utorak, 7. april10:00–11:30

Endodoncija/Pred./V stomatologije/Prof. dr L.Davidović

Utorak, 7. april17:00–18:30

Dječija stomatologija/Pred./V stomatologije/Prof. dr D. Ivanović

Sreda, 8. april10:00–11:30

Estetika u stomatologiji/Izborni/Pred./V stomatologije/Doc. dr J.Krunić

Sreda, 8. april17:30–19:00

Endodoncija/Pred./V stomatologije/Doc. dr J.Krunić

Četvrtak, 9. april12:00–13:30

Fiksna stomatološka protetika/Pred./V stomatologije/Doc.dr Đorđe Božović

Ponedeljak, 13. april09:00–10:30

Ortopedija vilica/Pred./V stomatologije/Doc. dr T.Ivanović

Utorak, 14. april10:00–11:30

Osnovi parodontologije/Pred./V stomatologije/Prof. dr S.Cicmil

Sreda, 15. april10:00–11:00

Dječija stomatologija/Pred./V stomatologije/Prof. dr D.Ivanović

Četvrtak, 16. april10:00–11:30

Dječija stomatologija/Pred./V stomatologije/Prof. dr D.Ivanović

Utorak, 21. april11:00–12:30

Fiksna stomatološka protetika/Pred./V stomatologije/Doc.dr Đorđe Božović

Ponedeljak, 20. april09:00–10:30

Fiksna stomatološka protetika/Pred./V stomatologije/Doc.dr Đorđe Božović

Ponedeljak, 27. april09:00–10:30

Osnovi parodontologije/Pred./V stomatologije/Prof. dr S.Cicmil

Ponedeljak, 27. april11:00–12:30

Estetika u stomatologiji/Izborni/Pred./V stomatologije/Prof. dr L.Daviodvić

Utorak, 28. april17:00–17:45

Estetika u stomatologiji/Izborni/Pred./V stomatologije/Prof. dr L.Davidović

Utorak, 28. april17:00–18:30

Dječija stomatologija/Pred./V stomatologije/Prof. dr D.Ivanović

Sreda, 29. april10:30–12:00

Klinička endodoncija/ Predavanja/ V stomatologije/ Doc. dr Ljiljana Bjelović

Četvrtak, 30.04.2020. godine od 11-12:30

Fiksna stomatološka protetika/Pred./V stomatologije/Doc.dr Đorđe Božović

Ponedeljak, 4. maj09:00–09:45

Endodoncija/Pred./V stomatologije/Prof. dr N.Stojanović

Utorak, 5. maj13:00–14:30

Ortopedija vilica/Pred./V stomatologije/Doc. dr T.Ivanović

Utorak, 5. maj 10:30–12:00

Ortopedija vilica/Vježbe/V stomatologije/T. Ivanović

Sreda, 6. maj10:00–11:30

Dječija stomatologija/Pred./V stomatologije/Prof. dr D.Ivanović

Četvrtak, 7. maj10:30–12:00

Estetika u stomatologiji/Izborni/Pred./V stomatologije/Doc. dr Đ.Božović

Ponedeljak, 11. maj09:00–10:30

Dječija stomatologija/Pred./V stomatologije/Prof. dr D.Ivanović

Utorak, 12. maj10:30–12:00

Dječija stomatologija/Vježbe/V stomatologije/Prof. dr D.Ivanović

Sreda, 13. maj10:30–12:00

Osnovi parodontologije/Pred./V stomatologije/Prof. dr S.Cicmil

Četvrtak: 14. maj 2020. 11:00–12:30

Ortopedija vilica/Pred./V stomatologije/Doc. dr T.Ivanović

Petak: 15. maj 2020. 11:00–12:00

Fiksna stomatološka protetika/Vježbe/V stomatologije/Janjić Pavlović

Petak, 15. maj09:00–10:30

Estetika u stomatologiji/Izborni/Pred./V stomatologije/Doc. dr Đ.Božović

Ponedeljak, 18. maj09:00–10:30

Endodoncija/Vježbe/V stomatologije/Žuža

Ponedeljak, 18. maj17:00–18:30

Endodoncija/Vježbe/V stomatologije/Žuža

Utorak, 19. maj17:00–18:30

Fiksna stomatološka protetika/Vježbe/V stomatologije/Janjić Pavlović

Utorak, 19. maj09:00–10:30

Dječija stomatologija/Pred./V stomatologije/Prof. dr D.Ivanović

Utorak, 19. maj 11:00–12:30

Endodoncija/Pred./V stomatologije/Doc. dr J Krunić

Utorak, 19. maj⋅14:30–16:45

Endodoncija/Vježbe/V stomatologije/Žuža

Sreda, 20. maj17:00–18:30

Endodoncija/Vježbe/V stomatologije/Žuža

Četvrtak, 21. maj17:00–18:30

Fiksna stomatološka protetika/Vježbe/V stomatologije/Janjić Pavlović

Četvrtak, 21. maj09:00–10:30

Osnovi parodontologije/Vježbe/V stomatologije/Lečić

Petak, 22. maj12:00–13:30

Estetika u stomatologiji/Izborni/Pred./V stomatologije/Doc. dr J.Krunić

Petak, 22. maj⋅18:00–19:30

Fiksna stomatološka protetika/Vježbe/V stomatologije/Janjić Pavlović

Ponedeljak, 25. maj⋅10:00–11:30

Dječija stomatologija/Vježbe/V stomatologije/Prof. dr S.Janković

Ponedeljak, 25. maj⋅12:00–13:30

Fiksna stomatološka protetika/Vježbe/V stomatologije/Janjić Pavlović

Utorak, 26. maj⋅15:00–16:30

Fiksna stomatološka protetika/Vježbe/V stomatologije/Janjić Pavlović

Sreda, 27. maj⋅10:00–11:30

Dječija stomatologija/Vježbe/V stomatologije/Prof. dr S.Janković

Sreda, 27. maj⋅16:00–17:30

Fiksna stomatološka protetika/Vježbe/V stomatologije/Janjić Pavlović

Petak, 29. maj⋅15:00–16:30

Dječija stomatologija/Pred./V stomatologije/Prof. dr D.Ivanović

Petak, 29. maj⋅10:00–12:00

Fiksna stomatološka protetika/Vježbe/V stomatologije/Janjić Pavlović
Ponedeljak, 1. jun⋅11:00–12:30
Fiksna stomatološka protetika/Vježbe/V stomatologije/Janjić Pavlović
Utorak, 2. jun⋅15:00–16:30
Fiksna stomatološka protetika/Vježbe/V stomatologije/Janjić Pavlović
Sreda, 3. jun⋅11:00–12:30
Osnovi parodontologije/Kolokvijum/V stomatologije/Lečić
Petak, 5. jun⋅12:00–13:30

 

ŠESTA GODINA


Oralna implantologija/Pred./6stomatologije/Prof. dr S.Tomić

Petak, 27. mart⋅16:00 – 17:00

Klinički blok-Restaurativna stomatologija/Pred./VI stomatologije/Doc. dr M.Stanojević

Petak, 27. mart15:00–16:00

Klinički blok-Restaurativna stomatologija/Pred./VI stomatologije/Doc.dr I.Mladenović

Četvrtak, 2. april17:30–19:00

Klinički blok-Restaurativna stomatologija/Pred./VI stomatologije/Doc.dr I.Mladenović

Petak, 3. april14:00–15:30

Klinički blok-Restaurativna stomatologija/Pred./VI stomatologije/Doc. dr M.Stanojević

Petak, 3. april10:00–11:30

Implantologija/Pred./VI stomatologije/Prof. dr S.Tomić

Sreda, 8. april16:00–17:00

Klinički blok-Restaurativna stomatologija/Pred./VI stomatologije/Doc. dr M.Stanojević

Sreda, 8. april10:00–11:30

Klinički blok-Restaurativna stomatologija/Pred./VI stomatologije/Doc. dr I.Mladenović

Petak, 10. april13:30–15:00

Klinički blok-Restaurativna stomatologija/Pred./VI stomatologije/Doc. dr M.Stanojević

Sreda, 15. april09:00–10:30

Klinički blok-Restaurativna stomatologija/Pred./VI stomatologije/Prof. dr S.Cicmil

Četvrtak, 16. april10:00–11:00

Implantologija/Pred./VI stomatologije/Prof. dr S.Cicmil

Petak, 17. april10:00–11:00

Klinički blok-Restaurativna stomatologije/Pred./VI stomatologije/Doc. dr M.Stanojević

Četvrtak, 23. april09:00–10:30

Klinički blok-Restaurativna stomatologija/Pred./VI stomatologije/Doc. dr I.Mladenović

Petak, 24. april13:00–15:00

Maksilofacijalna hirurgija/Pred./VI stomatologije/Prof. dr N.Jović

Utorak, 28. april12:00–13:30

Klinički blok-Restaurativna stomatologija/Pred./VI stomatologije/Doc. dr M.Stanojević

Utorak, 28. april10:00–11:30

Klinički blok-Restaurativna stomatologija/Pred./VI stomatologije/Prof. dr S.Cicmil

Sreda, 29. april11:00–12:00

Forenzička stanja u medicini/Pred./VI stomatologije/Prof. dr Z.Mihailović

Sreda, 29. april17:00–18:30

Klinički blok-Restaurativna stomatologije/Pred./VI stomatologije/Doc. dr I.Mladenović

Četvrtak, 30. april13:30–15:00

Klinički blok-Restaurativna stomatologija/Vježbe/VI stomatologije/Stojanović

Četvrtak, 7. maj13:00–14:30

Klinički blok-Restaurativna stomatologija/Pred./VI stomatologije/Doc. dr M.Stanojević

Četvrtak, 7. maj 10:00–11:30

Klinički blok-Restaurativna stomatologija/Pred./VI stomatologije/Doc. dr I.Mladenović

Petak, 8. maj11:45–13:15

Forenzička stanja u medicini/Pred./VI stomatologije/Prof. dr Z.Mihailović

Petak, 8. maj17:00–19:15

Implantologija/Pred./VI stomatologije/Prof. dr S.Tomić

Sreda, 13. maj11:00–12:00

Klinički blok-Restaurativna stomatologija/Pred./VI stomatologije/Doc. dr M.Stanojević

Četvrtak, 14. maj10:00–11:30

Klinički blok-Restaurativna stomatologija/Pred./VI stomatologije/Prof. dr S.Cicmil

Petak: 15. maj 2020.  11:00–12:00

Klinički blok-Restaurativna stomatologija/Pred./VI stomatologije/Doc. dr I.Mladenović

Ponedeljak, 18. maj13:30–15:00

Klinički blok-Resturativna stomatologija/Vježbe/VI stomatologije/Stojanović

Utorak, 19. maj 13:00–14:30

Klinički blok-Resturativna stomatologija/Vježbe/VI stomatologije/Stojanović

Četvrtak, 21. maj 13:00–14:30

Klinički blok-Restaurativna stomatologije/Pred./VI stomatologije/Doc. dr M.Stanojević

Četvrtak, 21. maj⋅10:00–11:00

Implantologija/Pred./VI stomatologije/Doc. dr M.Stanojević

Četvrtak, 21. maj⋅11:00–12:00

Forenzička stanja u medicini/Pred./VI stomatologije/Prof. dr Z.Mihailović

Petak, 22. maj⋅17:00–20:00

Implantologija/Pred./VI stomatologije/Doc. dr Đ.Božović

Ponedeljak, 25. maj09:00–10:30

Klinički blok/restaurativna stomatologija/kolokvijum/Vježbe/VI stomatologije

Ponedeljak, 25. maj12:00–13:30

Gerontostomatologija/Pred./Nadokana iz proslog semestra/VI stomatologije/Prof. dr R.Golijanin

Utorak, 26. maj⋅13:00–14:30

Implantologija/vježbe/VI stomatologije/Doc.dr M.Stanojević

Utorak, 26. maj⋅10:00–11:30

Klinički blok-restaurativna stomatologija/pred./VI stomatologije/Doc.dr M.Stanojević

Sreda, 27. maj⋅10:00–11:30

Forenzička stanja u medicini/Pred./VI stomatologije/Prof. dr Z.Mihailović
Četvrtak, 28. maj⋅17:00–18:30

Implantologija/Vježbe/VI stomatologije/svi studenti/Doc. dr Đ. Božović

Petak, 29. maj09:00–10:30

Klinički blok-restaurativna stomatologija/pred./VI stomatologije/Doc.dr M.Stanojević

Petak, 29. maj⋅11:00–12:30

Implantologija/Vježbe/VI stomatologije/svi studenti/Doc. dr Đ.Božović

Ponedeljak, 1. jun⋅09:00–10:30 obrisati sa rasporeda