Online nastava – raspored za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

PRVA GODINA


Humana genetika/Pred/1 defektologije/Doc. dr N.Burnjaković

Četvrtak, 26. mart⋅11:00 – 12:30

Sistemi i modeli spec.edu. i reh./Pred./1 defektologije/Prof. dr D.Rapaić

Četvrtak, 26. mart⋅12:30 – 14:00

Sistemi i modeli spec.edu. i reh./Pred./1 defektologije/Prof. dr D.Rapaić

Petak, 27. mart⋅12:30 – 13:30

Humana genetika/Pred/1 defektologije/Doc. dr N.Burnjaković

Ponedjeljak, 30. mart⋅11:00 – 12:30

Osnove sociologije/Pred./I defektologije/Prof. dr V.Sokolovska

Ponedeljak, 30. mart08:00–10:30

Osnove sociologije/Pred./I defektologije/Prof. dr V.Sokolovska

Utorak, 31. mart08:00–10:30

Didaktika/Pred./1 defektologije/Doc. dr R.Perućica

Srijeda, 1. april⋅12:00 – 13:30

Didaktika/Pred./1 defektologije/Doc. dr R.Perućica

Srijeda, 1. april⋅12:00 – 13:30

Humana genetika/Vježbe/I defektologije

Sreda, 1. april10:00–11:30

Humana genetika/Pred./I defektologije/Doc.dr N.Elez Burnjaković

Četvrtak, 2. april11:00–13:30

Fiziologija/Pred./I defektologije/Prof.dr Z.Kojić

Petak, 3. april11:00–13:15

Didaktika/Vježbe/I defektologije

Petak, 3. april14:00–15:30

Osnove sociologije/Pred./I defektologije/Prof. dr V.Sokolovska

Ponedeljak, 6. april12:00–14:15

Osnove sociologije/Pred./I defektologije/Prof. dr V.Sokolovska

Utorak, 7. april12:00–14:15

Humana genetika/Pred./I defektologije/Doc.dr N.Elez Burnjaković

Utorak, 7. april10:30–12:00

Humana genetika/Vježbe/I defektologije

Sreda, 8. april09:30–11:00

Didaktika/Pred./1 defektologije/Doc. dr R.Perućica

Srijeda, 8. april⋅11:00 – 12:30

Razvojna psihologija/Pred./I defektologije/Doc. dr O.Kalajdžić

Četvrtak, 9. april12:00–13:30

Psihologija ličnosti/Izborni/Pred./I defektologije/Doc. dr O.Kalajdžić

Četvrtak, 9. april16:00–18:45

Fiziologija/Pred./I defektologije/Prof.dr Z.Kojić

Petak, 10. april11:00–13:15

Humana genetika/Pred./I defektologije/Doc.dr N.Elez Burnjaković

Utorak, 14. april11:00–12:30

Didaktika/Pred./I defektologije/Doc. dr R.Perućica

Utorak, 14. april13:00–14:30

Humana genetika/Vježbe/I defektologije

Sreda, 15. april10:00–11:30

Razvojna psihologija/Pred./I defektologije/Doc. dr O.Kalajdžić

Sreda, 15. april12:00–13:30

Psihologija ličnosti/Izborni/Pred./I defektologije/Doc. dr O.Kalajdžić

Sreda, 15. april16:00–18:45

Fiziologija/Pred./I defektologije/Prof. dr Z.Kojić

Petak, 17. april11:00–13:15

Humana genetika/Pred./I defektologije/Doc.dr N.Elez Burnjaković

Sreda, 22. april10:30–12:00

Didaktika/Pred./I defektologije/Doc. dr R.Perućica

Sreda, 22. april14:00–15:30

Humana genetika/Vježbe/I defektologije

Sreda, 22. april12:00–13:30

Razvojna psihologija/Pred./I defektologije/Doc. dr O.Kalajdžić

Četvrtak, 23. april12:00–13:30

Psihologija ličnosti/Izborni/Pred./I defektologije/Doc. dr O.Kalajdžić

Četvrtak, 23. april16:00–18:45

Humana genetika/Pred./I defektologije/Doc.dr N.Elez Burnjaković

Utorak, 28. april10:30–12:00

Fiziologija/Pred./I defektologije/Prof. dr Z.Kojić

Utorak, 28. april12:00–14:15

Humana genetika/Vježbe/I defektologije

Sreda, 29. april10:00–11:30

Didaktika/Vježbe/I defektologije

Sreda, 29. april13:00–14:30

Didaktika/Pred./I defektologije/Doc. dr R.Perućica

Sreda, 29. april14:30–16:00

Razvojna psihologija/Pred./I defektologije/Doc. dr O.Kalajdžić

Četvrtak, 30. april12:00–13:30

Humana genetika/Vježbe/I defektologije

Četvrtak, 7. maj10:00–11:30

 

Fiziologija/Pred./I defektologije/Prof. dr Z.Kojić

Utorak, 12. maj11:00–13:15

Humana genetika/Vježbe/I defektologije

Sreda, 13. maj10:00–11:30

Humana genetika/Vježbe/I defektologije

Sreda, 20. maj10:00–11:30

Fiziologija/Pred./I defektologije/Prof. dr Z.Kojić

Utorak, 26. maj11:00–13:15

Humana genetika/Vježbe/I defektologije

Sreda, 27. maj10:00–11:30

Humana genetika/Vježbe/I defektologije

Ponedeljak, 1. jun10:00–11:30

Humana genetika/Vježbe/I defektologije

Utorak, 2. jun10:00–11:30

Humana genetika/Vježbe/I defektologije

Sreda, 3. jun10:00–11:30

Humana genetika/Vježbe/I defektologije

Četvrtak, 4. jun10:00–11:30

Humana genetika/Vježbe/I defektologije

Petak, 5. jun10:00–11:30

 

DRUGA GODINA


Sociologija obrazovanja/Pred./ Izborni/II defektologije/Prof. dr V.Sokolovska

Ponedeljak, 30. mart10:30–12:45

Sociologija obrazovanja/Pred./Izborni/II defektologije/Prof. dr V.Sokolovska

Utorak, 31. mart10:30–12:45

Opšta logopedija/Pred./II defektologije/Prof. dr N.Jovanović

Četvrtak, 2. april12:00–13:30

Metodika rada sa osobama ometenim u razvoju/Pred./II defektologije/Prof.dr S.Nikolić

Četvrtak, 2. april14:00–15:30

Neuropsihologija/Pred./II defektologije/Prof. dr M.Vuković

Četvrtak, 2. april17:00–18:30

Neuropsihologija/Pred./II defektologije/Prof. dr M.Vuković

Četvrtak, 2. april17:00–19:00

Osnove pedijatrije/Pred./2 defektologije/Prof.dr D.Bokonjić

Ponedeljak, 6. april⋅12:00–13:30

Sociologija obrazovanja/Pred./Izborni/II defektologije/Prof. dr V.Sokolovska

Ponedeljak, 6. april09:30–11:45

Sociologija obrazovanja/Pred./Izborni/II defektologije/Prof. dr V.Sokolovska

Utorak, 7. april09:30–11:45

Mentalno zdravlje djece školskog uzrasta/Izborni/Pred./II defektologije/Doc. dr O.Kalajdžić

Sreda, 8. april12:00–13:45

Metodika rada sa osobama ometenim u razvoju/Pred./II defektologije/Prof.dr S.Nikolić

Četvrtak, 9. april14:00–15:30

Neuropsihologija/Pred./II defektologije/Prof. dr M.Vuković

Četvrtak, 9. april17:00–18:30

Neuropsihologija/Pred./II defektologije/Prof. dr M.Vuković

Četvrtak, 9. april17:00–19:00

Teorijske osnove razvojnih poremećaja/Pred./II defektologije/Prof. dr G.Nedović

Petak, 10. april15:00–16:30

Osnove pedijatrije/Pred./2 defektologije/Prof.dr D.Bokonjić

Ponedeljak, 13. april⋅12:00–13:30

Opšta surdologija/Pred./II defektologije/Prof. dr R.Arsić

Utorak, 14. april13:00–14:30

Mentalno zdravlje djece školskog uzrasta/Izborni/Pred./II defektologije/Doc. dr O.Kalajdžić

Utorak, 14. april16:00–18:45

Osnove medicinske rehabilitacije/Vježbe/II defektologije/Kovačević

Sreda, 15. april17:00–18:30

Neuropsihologija/Pred./II defektologije/Prof. dr M.Vuković

Četvrtak, 16. april17:00–19:00

Opšta logopedija/Vježbe/II defektologije/Ćalasan

Četvrtak, 16. april12:00–13:30

Metodika rada sa osobama ometenim u razvoju/Pred./II defektologije/Prof.dr S.Nikolić

Četvrtak, 16. april14:00–15:30

Neuropsihologija/Pred./II defektologije/Prof. dr M.Vuković

Četvrtak, 16. april17:00–18:30

Osnove pedijatrije/Pred./2 defektologije/Prof.dr D.Bokonjić

Ponedeljak, 20. april⋅12:00–13:30

Mentalno zdravlje djece školskog uzrasta/Izborni/Pred./II defektologije/Doc. dr O.Kalajdžić

Sreda, 22. april12:00–14:15

Metodika rada sa osobama ometenim u razvoju/Pred./II defektologije/Prof.dr S.Nikolić

Četvrtak, 23. april14:00–15:30

Osnove pedijatrije/Pred./2 defektologije/Prof.dr D.Bokonjić

Petak, 24. april⋅12:00–13:30

Neuropsihologija/Pred./II defektologije/Prof. dr M.Vuković

Petak, 24. april17:00–18:30

Neuropsihologija/Pred./II defektologije/Prof. dr M.Vuković

Petak, 24. april17:00–19:00

Osnove pedijatrije/Pred./2 defektologije/Prof.dr D.Bokonjić

Ponedeljak, 27. april⋅12:00–13:30

Opšta surdologija/Pred./II defektologije/Prof. dr R.Arsić

Utorak, 28. april16:00–17:30

Osnove pedijatrije/Pred./2 defektologije/Doc.dr A.Sarajlija

Utorak, 5. maj⋅16:00–17:30

Neuropsihologija/Pred./II defektologije/Prof. dr M.Vuković

Petak, 8. maj17:00–18:30

Neuropsihologija/Pred./II defektologije/Prof. dr M.Vuković

Petak, 8. maj17:00–19:00

Osnove pedijatrije/Pred./2 defektologije/Doc.dr B.Milinković

Ponedeljak, 11. maj⋅16:00–17:30

Osnove pedijatrije/Pred./2 defektologije/Doc.dr A.Sarajlija

Utorak, 12. maj⋅16:00–17:30

Osnove pedijatrije/Pred./2 defektologije/Doc.dr B.Milinković

Sreda, 13. maj⋅16:00–17:30

Osnove pedijatrije/Pred./2 defektologije/Doc.dr A.Sarajlija

Četvrtak, 14. maj⋅16:00–17:30

Osnove pedijatrije/Pred./2 defektologije/Doc.dr B.Milinković

Petak, 15. maj⋅16:00–17:30

Neuropsihologija/Pred./II defektologije/Prof. dr M.Vuković

Petak, 15. maj17:00–18:30

Neuropsihologija/Pred./II defektologije/Prof. dr M.Vuković

Petak, 15. maj17:00–19:00

Neuropsihologija/Pred./II defektologije/Prof. dr M.Vuković

Petak, 22. maj17:00–19:00

Neuropsihologija/Pred./II defektologije/Prof. dr M.Vuković

Petak, 22. maj17:00–18:30

Osnove pedijatrije/Pred./2 defektologije/Doc.dr B.Milinković

Ponedeljak, 25. maj⋅16:00–17:30

Osnove pedijatrije/Pred./2 defektologije/Doc.dr A.Sarajlija

Utorak, 26. maj⋅16:00–17:30

Neuropsihologija/Pred./II defektologije/Prof. dr M.Vuković

Sreda, 27. maj17:30–19:00

Neuropsihologija/Pred./II defektologije/Prof. dr M.Vuković

Sreda, 27. maj17:30–19:30

Osnove pedijatrije/Pred./2 defektologije/Doc.dr A.Sarajlija

Četvrtak, 28. maj⋅16:00–17:30

Neuropsihologija/Pred./II defektologije/Prof. dr M.Vuković

Četvrtak, 4. jun17:00–19:00

Neuropsihologija/Pred./II defektologije/Prof. dr M.Vuković

Četvrtak, 11. jun17:00–18:30

 

TREĆA GODINA


Poremećaji glasa/Vježbe/III defektologije log./Ćalasan

Petak, 27. mart12:00–13:30

Klinička somatopedija/Pred./III defektologije r.p./Prof. dr G.Nedović

Petak, 27. mart10:00–11:30

Sport za osobe sa invaliditetom/Pred./III defektologije r.p./Prof. dr D.Ilić Stošović

Ponedeljak, 30. mart11:00–12:30

Sport za osobe sa invaliditetom/Pred./III defektologije r.p./Prof. dr D.Ilić Stošović

Utorak, 31. mart11:00–12:30

Edukacija i socijalizacija/Pred./III defektologije r.p./Prof. dr G.Odović

Četvrtak, 2. april14:00–15:30

Edukacije i socijalizacija /pred./III defektologije r.p./Prof. dr G.Odović

Petak, 3. april16:00–17:30

Razvojni govorno jezički poremećaji/Pred./III defektologije log./Prof. dr N.Jovanović

Petak, 3. april12:00–13:30

Rana intervencija/Pred./III defektologije r.p./Prof. dr S.Nikolić

Petak, 3. april14:00–15:30

Sport za osobe sa invaliditetom/Pred./III defektologije r.p./Prof. dr D.Ilić Stošović

Ponedeljak, 6. april11:00–12:30

Sport za osobe sa invaliditetom/Pred./III defektologije r.p./Prof. dr D.Ilić Stošović

Utorak, 7. april11:00–12:30

Poremećaji glasa/Pred./III defektologije log./Prof. dr M.Petrović Lazić

Utorak, 7. april12:00–13:30

Rana intervencija/Vježbe/III defektologije r.p/ B.Mastilo

Četvrtak, 9. april17:00–18:30

Klinička surdologija/Pred./III defektologije log./Prof. dr V.Radovanović

Četvrtak, 9. april11:30–13:00

Rana intervencija/Pred./III defektologije r.p./Prof. dr S.Nikolić

Petak, 10. april14:00–15:30

Sport za osobe sa invaliditetom/Pred./III defektologije r.p./Prof. dr D.Ilić Stošović

Ponedeljak, 13. april11:00–12:30

Metodika rada sa djecom oštećenog sluha/Pred./III defektologije log./Prof. dr R.Arsić

Ponedeljak, 13. april11:00–12:30

Sport za osobe sa invaliditetom/Pred./III defektologije r.p./Prof. dr D.Ilić Stošović

Utorak, 14. april11:00–12:30

Edukacija i socijalizacija/Pred./III defektologije r.p./Prof. dr G.Odović

Sreda, 15. april17:00–18:30

Rana intervencija/Pred./III defektologije r.p./Prof. dr S.Nikolić

Petak, 17. april14:00–15:30

Razvojni govorno jezički poremećaji/Vježbe/III defektologije log/Ćalasan

Petak, 17. april12:00–13:30

Edukacija i socijalizacija/Pred./III defektologije r.p./Prof. dr G.Odović

Sreda, 22. april15:00–16:30

Klinička surdologija/Pred./III defektologije log./Prof. dr V.Radovanović

Četvrtak, 23. april11:30–13:00

Rana intervencija/Pred./III defektologije r.p./Prof. dr S.Nikolić

Petak, 24. april14:00–15:30

Sport za osobe sa invaliditetom/Pred./III defektologije r.p./Prof. dr D.Ilić Stošović

Ponedeljak, 27. april11:00–12:30

Metodika rada sa djecom oštećenog sluha/Pred./III defektologije log./Prof. dr R.Arsić

Ponedeljak, 27. april11:00–12:30

Sport za osobe sa invaliditetom/Pred./III defektologije r.p./Prof. dr D.Ilić Stošović

Utorak, 28. april11:00–12:30

Edukacija i socijalizacija/Pred./III defektologije r.p./Prof. dr G.Odović

Sreda, 29. april15:00–16:30

Edukacija i socilajizacija/Pred./III defektologije r.p./Prof. dr G.Odović

Sreda, 6. maj15:00–16:30

Sport za osobe sa invaliditetom/Pred./III defektologije r.p./Prof. dr D.Ilić Stošović

Ponedeljak, 11. maj11:00–12:30

Sport za osobe sa invaliditetom/Pred./III defektologije r.p./Prof. dr D.Ilić Stošović

Utorak, 12. maj11:00–12:30

Edukacija i socijalizacija/Pred./III defektologije r.p./Prof. dr G.Odović

Sreda, 13. maj15:00–16:30

Sport za osobe sa invaliditetom/Pred.III defektologije r.p./Prof. dr D.Ilić Stošović

Ponedeljak, 18. maj11:00–12:30

Sport za osobe sa invaliditetom/Pred./III defektologije r.p./Prof. dr D.Ilić Stošović

Utorak, 19. maj11:00–12:30

Edukacija i socijalizacija/Pred./III defektologije r.p./Prof. dr G.Odović

Sreda, 20. maj15:00–16:30

Sport za osobe sa invaliditetom/Pred./III defektologije r.p./Prof. dr D.Ilić Stošović

Ponedeljak, 25. maj11:00–12:30

Sport za osobe sa invaliditetom/Pred./III defektologije r.p./Prof. dr D.Ilić Stošović

Utorak, 26. maj11:00–12:30

Edukacija i socijalizacija/Pred./III defektologije r.p./Prof. dr G.Odović

Sreda, 27. maj15:00–16:30

Sport za osobe sa invaliditetom/Pred./III defektologije r.p./Prof. dr D.Ilić Stošović

Ponedeljak, 1. jun11:00–12:30

Edukacija i socijalizacija/Pred./III defektologije r.p./Prof. dr G.Odović

Sreda, 3. jun15:00–16:30

Edukacija i socijalizacija/Pred./III defektologije r.p./Prof. dr G.Odović

Sreda, 10. jun15:00–16:30

 

ČETVRTA GODINA


Metodika nastave za učenike sa intelektualnom ometenošću/Pred./4 defektologije r.p./Prof. dr S.Kaljača

Četvrtak, 26. mart⋅17:00 – 18:30

Afaziologija/pred,/ IV defektologije-logopedi/Prof.dr M.Vuković

Četvrtak, 26. mart17:00–18:30

Metodika nastave za učenike sa intelektualnom ometenošću/Vježbe/4 defektologije r.p/Bakoč

Petak, 27. mart⋅16:00–17:30

Razvojni oftalmološki poremećaji/Pred./IV defektologije r.p./Doc. dr N.Avram

Ponedeljak, 30. mart15:00–16:30

Razvojni oftalmološki poremećaji/Pred./IV defektologije r.p./Doc. dr N.Avram

Utorak, 31. mart15:00–16:30

Afaziologija/pred./IV defektologije-logopedi/Prof.dr M.Vuković

Sreda, 1. april17:00–18:30

Afaziologija/pred./IV defektologije-logopedi/Prof.dr M.Vuković

Sreda, 1. april17:00–19:00

Metodika nastave za učenike sa intelektualnom ometenošću/Pred./IV defektologije r.p./Prof. dr S.Kaljača

Četvrtak, 2. april17:00–19:00

Inkluzivno obrazovanje/Pred./IV defektologije log. i r.p/Prof. dr S.Banković

Petak, 3. april17:00–18:30

Poremećaji tečnosti govora/Pred./IV defektologije log./Prof. dr V.Milankov

Utorak, 7. april17:00–18:30

Okupaciona terapija/Pred./IV defektologije r.p/Prof. dr S.Ilić

Utorak, 7. april17:00–18:30

Okupaciona terapija/Pred./IV defektologije r.p/Prof. dr S.Ilić

Sreda, 8. april17:00–18:30

Afaziologija/Pred./IV defektologije log./Prof. dr M.Vuković

Sreda, 8. april17:00–18:30

Afaziologija/Pred./IV defektologije log./Prof. dr M.Vuković

Sreda, 8. april17:00–19:00

Razvojni oftalmološki poremećaji/Pred./IV defektologije r.p./Prof. dr S.Stanojlović

Sreda, 8. april15:00–17:00

Profesionalno osposobljavanje osoba ometenih u razvoju/IV defektologije r.p/Prof. dr G.Odović

Četvrtak, 9. april10:30–12:00

Rehabilitacija slušanja i govora/Pred./IV defektologije log./Prof. dr V.Radovanović

Četvrtak, 9. april10:00–11:30

Metodika nastave za učenike sa intelektualnom ometenošću/Pred./IV defektologije r.p./Prof. dr S.Kaljača

Četvrtak, 9. april17:00–19:00

Okupaciona terapija/Pred./IV defektologije r.p/Prof. dr S.Ilić

Petak, 10. april17:00–18:30

Profesionalno osposobljavanje osoba ometenih u razvoju/IV defektologije r.p/Prof. dr G.Odović

Petak, 10. april10:30–12:00

Profesionalno osposobljavanje osoba ometenih u razvoju/Pred./IV defektologije r.p./Prof. dr G.Odović

Sreda, 15. april15:00–16:30

Okupaciona terapija/Pred./IV defektologije r.p/Prof. dr S.Ilić

Sreda, 15. april17:00–18:30

Afaziologija/pred./IV defektologije-logopedi/Prof.dr M.Vuković

Sreda, 15. april17:00–18:30

Afaziologija/pred./ IV defektologije-logopedi/Prof.dr M.Vuković

Sreda, 15. april17:00–19:00

Inkluzivno obrazovanje/Vježbe/IV defektologije log.+R.P./Bakoč

Sreda, 15. april13:00–15:00

Metodika nastave za učenike sa intelektualnom ometenošću/Pred./IV defektolopgije r.p./Prof. dr S.Kaljača

Četvrtak, 16. april17:00–19:00

Rehabilitacija govora kod laringektomiranih pacijenata/Pred./IV defektologije log./Prof. dr M.Petrović Lazić

Petak, 17. april12:00–13:30

Razvojni oftalmološki poremećaji/Pred.IV defektologije r.p./Prof. dr S.Stanojlović

Petak, 17. april16:00–18:15

Poremećaji tečnosti govora/Pred./IV defektologije log./Prof. dr V.Milankov

Utorak, 21. april17:00–18:30

Profesionalno osposobljavanje osoba ometenih u razvoju/Pred./IV defektologije r.p./Prof. dr G.Odović

Sreda, 22. april17:00–18:30

Afaziologija/pred./IV defektologije-logopedi/Prof.dr M.Vuković

Četvrtak, 23. april17:00–18:30

Rehabilitacija slušanja i govora/Pred./IV defektologije log./Prof. dr V.Radovanović

Četvrtak, 23. april10:00–11:30

Afaziologija/pred./ IV defektologije-logopedi/Prof.dr M.Vuković

Četvrtak, 23. april17:00–19:00

Metodika nastave za učenike sa intelektualnom ometenošću/Pred./IV defektologije r.p./Prof. dr S.Kaljača

Četvrtak, 23. april17:00–19:00

Razvojni oftalmološki poremećaji/Pred./IV defektologije r.p./Prof. dr S.Stanojlović

Petak, 24. april16:00–18:15

Profesionalno osposobljavanje osoba ometenih u razvoju/Pred./IV defektologije r.p./Prof. dr G.Odović

Sreda, 29. april17:00–18:30

Razvojni oftalmološki poremećaji/Pred./IV defektologije r.p./Doc. dr N.Avram

Utorak, 28. april14:00–15:30

Razvojni oftalmološki poremećaji/Vježbe/IV defektologije r.p./Doc. dr N.Avram

Utorak, 28. april15:30–17:45

Razvojni oftalmološki poremećaji/Pred./IV defektologije r.p./Doc. dr N.Avram

Sreda, 29. april14:00–15:30

Razvojni oftalmološki poremećaji/Vježbe/IV defektologije r.p./Doc. dr N.Avram

Sreda, 29. april15:30–17:45

Metodika nastave za učenike sa intelektualnom ometenošću/Pred./IV defektologije r.p./Prof. dr S.Kaljača

Četvrtak, 30. april17:00–19:00

Profesionalno osposobljavanje osoba ometenih u razvoju/IV defktologije r.p./Prof. dr G.Odović

Sreda, 6. maj17:00–18:30

Afaziologija/pred./ IV defektologije-logopedi/Prof.dr M.Vuković

Četvrtak, 7. maj17:00–19:00

Afaziologija/pred./IV defektologije-logopedi/Prof.dr M.Vuković

Četvrtak, 7. maj17:00–18:30

Metodika nastave za učenike sa intelektualnom ometenošću/Pred./IV defektologije r.p./Prof. dr S.Kaljača

Četvrtak, 7. maj17:00–19:00

Poremećaji komunikacije kod traumatskog oštećenja mozga/Pred./IV defektologije log./Prof. dr M.Vuković

Sreda, 13. maj17:00–18:30

Profesionalno osposobljavanje osoba ometenih u razvoju/Pred./IV defektologije r.p./Prof. dr G.Odović

Sreda, 13. maj17:00–18:30

Afaziologija/pred./IV defektologije-logopedi/Prof.dr M.Vuković

Četvrtak, 14. maj17:00–18:30

Afaziologija/pred./ IV defektologije-logopedi/Prof.dr M.Vuković

Četvrtak, 14. maj17:00–19:00

Metodika nastave za učenike sa intelektualnom ometenošću/Pred./IV defektologije r.p./Prof. dr S.Kaljača

Četvrtak, 14. maj17:00–19:00

Afaziologija/Pred./ IV defektologije log./Prof. dr M.Vuković

Sreda, 20. maj17:00–19:00

Profesionalno osposobljavanje osoba ometenih u razvoju/Pred./IV defektologije r.p./Prof. dr G.Odović

Sreda, 20. maj17:00–18:30

Poremećaji komunikacije kod traumatskog oštećenja mozga/Pred./ IV defektologije log./Prof. dr M.Vuković

Četvrtak, 21. maj17:00–19:00

Poremećaji komunikacije kod traumatskog oštećenja mozga/Pred./IV defektologije log./Prof. dr M.Vuković

Četvrtak, 21. maj17:00–18:30

Metodika nastave za učenike sa intelektualnom ometenošću/Pred./IV defektologije r.p./Prof. dr S.Kaljača

Četvrtak, 21. maj17:00–19:00

Profesionalno osposobljavanje osoba ometenih u razvoju/Pred./IV defektologije r.p./Prof. dr G.Odović

Sreda, 27. maj17:00–18:30

Poremećaji komunikacije kod traumatskog oštećenja mozga/Pred./IV defektologije log./Prof. dr M.Vuković

Četvrtak, 28. maj17:00–18:30

Poremećaji komunikacije kod traumatskog oštećenja mozga/Pred./ IV defektologije log./Prof. dr M.Vuković

Četvrtak, 28. maj17:00–19:00

Metodika nastave za učenike sa intelektualnom ometenošću/Pred./IV defektologije r.p./Prof. dr S.Kaljača

Četvrtak, 28. maj17:00–19:00

Afaziologija/Pred./ IV defektologije log./Prof. dr M.Vuković

Petak, 29. maj17:00–19:00

Poremećaji komunikacije kod traumatskog oštećenja mozga/Pred./IV defektologije log./Prof. dr M.Vuković

Sreda, 3. jun17:00–19:00

Profesionalno osposobljavanje osoba ometenih u razvoju/Pred./IV defektologije r.p./Prof. dr G.Odović

Sreda, 3. jun17:00–18:30

Metodika nastave za učenike sa intelektualnom ometenošću/Pred./IV defektologije r.p./Prof. dr S.Kaljača

Četvrtak, 4. jun17:00–19:00

Afaziologija/Pred./IV defektologije log./Prof. dr M.Vuković

Petak, 5. jun17:00–19:00

Poremećaji komunikacije kod traumatskog oštećenja mozga/Pred./IV defektologije log./Prof. dr M.Vuković

Sreda, 10. jun17:00–18:30

Profesionalno osposobljavanje osoba ometenih u razvoju/Pred./IV defektologije r.p./Prof. dr G.Odović

Sreda, 10. jun17:00–18:30

Afaziologija/Pred./IV defektologije log./Prof. dr M.Vuković

Petak, 12. jun17:00–19:00