Oдбранa мастер рада

Студент  Андриана Ђого,  јавно ће бранити мастер рад под називом „ СТАЊЕ ГОВОРНО-ЈЕЗИЧКЕ ПАТОЛОГИЈЕ КОД ДЈЕЦЕ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА “,
дана  02.11.2018.године, у 10,00 часова, у Свечаној сали Медицинског факултета у Фочи.
Мастер рад је доступан јавности и може се погледати сваким радним даном од 08:00 до 19:00 часова у Библиотеци Медицинског факултета у Фочи.