ОБАВЈЕШТЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

ИЗРАДА ЗАВРШНОГ РАДА ЈЕ ОБАВЕЗНА НА ДРУГОМ ЦИКЛУСУ СТУДИЈА. ЗАВРШНИ РАД ПРИЈАВЉУЈЕ СЕ СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ ФАКУЛТЕТА НА ПРОПИСАНОМ ОБРАСЦУ СА СПИСКА ОДАБРАНИХ ТЕМА УСВОЈЕНИХ НА СЈЕДНИЦЦИ НАУЧНО НАСТАВНОГ ВИЈЕЋА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У ФОЧИ ДАНА 18.06.2020.ГОДИНЕ.

 ПРИЈАВА ЗАВРШНОГ МАСТЕР РАДА ОБАВЕЗНА ЈЕ ДА СЕ ПРЕДА НАЈКАСНИЈЕ ДО 28.08.2020.ГОДИНЕ, СА УПЛАТНИЦОМ У ИЗНОСУ ОД 500 КМ, ШТО ЈЕ И УЈЕДНО УПЛАТА ОДБРАНЕ МАСТЕР РАДА НА ДРУГОМ ЦИКЛУСУ СТУДИЈА. ПРОЦЕДУРЕ И ПОСТУПАК ПРИЈАВЕ И ИЗРАДЕ ЗАВРШНОГ РАДА НА ДРУГОМ ЦИКЛУСУ СТУДИЈА КАО И ОБАСЦИ  ЗА ИСТЕ НАЛАЗЕ СЕ У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ ФАКУЛТЕТА КАО И НА САЈТУ УНИВЕЗИТЕТА www.ues.rs.ba

Одлука о усвајању тема за израду мастер радова