OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINSKOG FAKULTETA ZA UPIS NA DRUGU GODINU SVIH STUDIJSKIH PROGRAMA, TREĆU GODINU STUDIJSKI PROGRAM MEDICINA, ZDRAVSTVENA NJEGA I SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA I APSOLVENTE SVIH STUDIJSKIH PROGRAMA

Upis studenata u akademsku 2020/2021. godinu vršiće se od 22.09.2020. godine.

Studenti mogu  izvršiti upis naredne godine studija u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srpske stavom 1. član 143. sa pravom prenosa najviše 25 ECTS bodova, bez obzira na to koliko je predmeta iskazano brojem bodova koji se prenose ili sa prenosom najviše tri predmeta, bez obzira na to sa koliko ECTS bodova su iskazani predmeti.

Prilikom upisa  student je obavezan ponijeti indeks, uplatnice i semestralni list za drtugi semestar /studenti studijskog programa medicin obavezni su popuniti semestralni list za prvi i drugi semestar/.

Dugovanja na finansijskoj kartici moraju biti u potpunosti izmirena.

Studenti svih godina studijskih programa, medicina, stomatologija i zdravstvena njega, osim apsolvenata i ponovaca, koji na praktičnoj nastavi borave u nastavnoj bazi u Univerzitetskoj bolnici Foča, obavezni su uraditi sanitarni pregled (bris) i priložiti  potvrdu prilikom upisa . Dnevni limit sanitarnih pregleda je 25 studenata.

ŠV obrasci i smestralni listovi mogu se preuzeti u skriptarnici fakulteta.

 

Obavještenje možete preuzeti ovdje.