ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ЗА УПИС НА ДРУГУ ГОДИНУ СВИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА, ТРЕЋУ ГОДИНУ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МЕДИЦИНА, ЗДРАВСТВЕНА ЊЕГА И СПЕЦИЈАЛНА ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА И АПСОЛВЕНТЕ СВИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

Упис студената у академску 2020/2021. годину вршиће се од 22.09.2020. године.

Студенти могу  извршити упис нареднe годинe студија у складу са Законом о високом образовању Републике Српске ставом 1. члан 143. са правом преноса највише 25 ЕЦТС бодова, без обзира на то колико је предмета исказано бројем бодова који се преносе или са преносом највише три предмета, без обзира на то са колико ЕЦТС бодова су исказани предмети.

Приликом уписа  студент је обавезан понијети индекс, уплатнице и семестрални лист за дртуги семестар /студенти студијског програма медицин обавезни су попунити семестрални лист за први и други семестар/.

Дуговања на финансијској картици морају бити у потпуности измирена.

Студенти свих година студијских програма, медицина, стоматологија и здравствена њега, осим апсолвената и поноваца, који на практичној настави бораве у наставној бази у Универзитетској болници Фоча, обавезни су урадити санитарни преглед (брис) и приложити  потврду приликом уписа . Дневни лимит санитарних прегледа је 25 студената.

ШВ обрасци и сместрални листови могу се преузети у скриптарници факултета.

 

Обавјештење можете преузети овдје.