OBAVJEŠTENJE STUDENTIMA I CIKLUSA STUDIJA I INTEGRISANIH STUDIJA O NADOKNADI NASTAVE U LJETNJEM SEMESTRU AKADEMSKE 2019/20. GODINE

U skladu sa odlukom Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu od 22.05.2020. godine na
Medicinskom fakultetu Foča biće održana nadoknada nastave koja zbog epidemiološke
situacije nije održana u periodu od 10.03.2020. godine do 01.06.2020. godine. Nadoknada nastave
biće organizovana u periodu od 10.06.2020. godine do 03.07.2020. godine. Raspored nastavnih
aktivnosti biće istaknut na oglasnoj tabli i internet stranici Fakulteta.

Fakultet će svim studentima obezbijediti zaštitne maske, a studentima svih smjerova koji
imaju vježbe na odjeljenjima Univerzitetske bolnice Foča rukavice neophodne za pregled
pacijenata. Navedenu zaštitnu opremu predstavnici godina mogu preuzeti od 03.06.2020.godine
u prostorijama Fakulteta. Studentima na studijskom programu stomatologija na raspolaganju je
dodatna lična zaštitna oprema.

Od 01.06.2020.godine kao čitaonice studentima na raspolaganju stoje prostorije 327 i 329 u
zgradi Fakulteta (osim u periodu od 29.06.2020. godine do 03.07.2020. godine zbog prijemnog
ispita).

Prema instrukcijama nadležnog epidemiologa, svi studenti koji za usluge smještaja koriste
Studentski dom u Foči, 3 dana prije ulaska u dom moraju uraditi testiranje na SARS-CoV-2. U
slučaju da zbog pomijeranja datuma testiranja rezultati testa stignu nakon datuma planiranog za
početak nastave, studenti će dobiti naknadana uputstva.

Za informacije o mogućnostima dolaska studenata sa prebivalištem van teritorije BiH
očekujemo potvrdu nadležnih institucija.

Prilikom boravka u zgradi Medicinskog fakulteta i ostalim objektima koji pripadaju
nastavnoj bazi Fakulteta (Univerzitetska bolnica Foča i Specijalistički centar za
stomatologiju) potrebno je do daljnjeg poštovati sve epidemiološke mjere: obavezno nošenje
zaštitne maske, redovno pranje i dezinfekcija ruku, održavanje fizičkog rastojanja i sl. Na
ulazu u zgradu Fakulteta vršiće se obavezno mjerenje tjelesne temperature, dezinfekcija ruku i
obuće.