OБАВЈЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА I ЦИКЛУСА СТУДИЈА И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА О НАДОКНАДИ НАСТАВЕ У ЉЕТЊЕМ СЕМЕСТРУ АКАДЕМСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

У складу са одлуком Сената Универзитета у Источном Сарајеву од 22.05.2020. године на
Медицинском факултету Фоча биће одржанa надокнада наставе која због епидемиолошке
ситуације није одржана у периоду од 10.03.2020. године до 01.06.2020. године. Надокнада наставе
биће организована у периоду од 10.06.2020. године до 03.07.2020. године. Распоред наставних
активности биће истакнут на огласној табли и интернет страници Факултета.

Факултет ће свим студентима обезбиједити заштитне маске, а студентима свих смјерова који
имају вјежбе на одјељењима Универзитетске болнице Фоча рукавице неопходне за преглед
пацијената. Наведену заштитну опрему представници година могу преузети од 03.06.2020.године
у просторијама Факултета. Студентима на студијском програму стоматологија на располагању је
додатна лична заштитна опрема.

Од 01.06.2020.године као читаонице студентима на располагању стоје просторије 327 и 329 у
згради Факултета (осим у периоду од 29.06.2020. године до 03.07.2020. године због пријемног
испита).

Према инструкцијама надлежног епидемиолога, сви студенти који за услуге смјештаја користе
Студентски дом у Фочи, 3 дана прије уласка у дом морају урадити тестирање на SARS-CoV-2. У
случају да због помијерања датума тестирања резултати теста стигну након датума планираног за
почетак наставе, студенти ће добити накнадана упутства.

За информације о могућностима доласка студената са пребивалиштем ван територије БиХ
очекујемо потврду надлежних институција.

Приликом боравка у згради Медицинског факултета и осталим објектима који припадају
наставној бази Факултета (Универзитетска болница Фоча и Специјалистички центар за
стоматологију) потребно је до даљњег поштовати све епидемиолошке мјере: обавезно ношење
заштитне маске, редовно прање и дезинфекција руку, одржавање физичког растојања и сл. На
улазу у зграду Факултета вршиће се обавезно мјерење тјелесне температуре, дезинфекција руку и
обуће.