OBAVJEŠTENJE O RADU ČITAONICE NA MEDICINSKOM FAKULTETU FOČA

Obavještavaju se studenti da će čitaonica u zgradi Fakulteta u periodu od 27.07. do
10.08.2020. godine biti privremeno zatvorena zbog korišćenja godišnjeg odmora. Od
10.08.2020. godine za ove potrebe studentima će na raspolaganju biti učionica 112,
svakog dana u periodu od 7:00 do 23:50. Režim rada čitaonice kreiran je u dogovoru sa
predstavnicima studenata Medicinskog fakulteta Foča.