ОБАВЈЕШТЕЊЕ О РАДУ ЧИТАОНИЦЕ НА МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ ФОЧА

Обавјештавају се студенти да ће читаоница у згради Факултета у периоду од 27.07. до
10.08.2020. године бити привремено затворена због коришћења годишњег одмора. Од
10.08.2020. године за ове потребе студентима ће на располагању бити учионица 112,
сваког дана у периоду од 7:00 до 23:50. Режим рада читаонице креиран је у договору са
представницима студената Медицинског факултета Фоча.