Мр Бранкица Давидовић успјешно одбранила докторску дисертацију

На Медицинском факултету 27.11.2020. године мр Бранкица Давидовић је успјешно одбранила докторску дисертацију под називом „Ендодонтски статус и исход ендодонтског лијечења код обољелих од дијабетес мелитуса тип 2 у зависности од нивоа гликозилисаног хемоглобина у серуму“ пред Комисијом у саставу: проф. др Јелена Крунић, предсједник Комисије, проф. др Александра Ђери, члан Комисије, доц. др Игор Радовић, члан Комисије, доц. др Лјиљана Бјеловић, члан Комисије и доц. др Бојан Кујунџић, члан Комисије, чиме је стекла назив доктор стоматолошких наука. Ментор докторске дисертације је проф. др Никола Стојановић.