Јавна одбрана магистарске тезе

Фиреску Говедарица др Јелена јавно ће бранити магистарску тезу под називом  „СОЦИОЕПИДЕМИОЛОШКЕ И КЛИНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ МОРБИЛА  ”.

Јавна одбрана ће се одржати у свечаној сали Медицинског факултета у Фочи, 26.09.2018. године, са почетком у 09:00 часова.

Магистарска теза је доступна јавности и може се погледати сваким радним даном у Библиотеци Медицинског факултета у Фочи у времену од 08:00 до 19:00 часова.