Јавна одбрана магистарске тезе Крстовић Горана

На основу Одлуке Вијећа Медицинског факултета број:01-3-196 oд 17.08.2020.године, те
члана 19. Правилника о стицању научног степена магистра медицинских наука, Медицински
факултет из Фоче, Универзитета у Источном Сарајеву, објављује

ЈАВНУ ОДБРАНУ МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ

Крстовић Горана, доктор медицине, јавно ће бранити магистарску тезу под називом
„УПОРЕДНЕ ВРИЈЕДНОСТИ И КЛИНИЧКИ ЗНАЧАЈ Ц-РЕАКТИВНОГ ПРОТЕИНА КОД
БОЛЕСНИКА СА ХРОНИЧНОМ ОПСТРУКТИВНОМ БОЛЕШЋУ И ПНЕУМОНИЈОМ“.
Јавна одбрана ће се одржати 25.09.2020.године са почетком у 12:00 часова, у Свечаној
сали Медицинског факултета у Фочи.
Магистарска теза је доступна јавности и може се погледати сваким радним даном у
Библиотеци Медицинског факултета у Фочи у времену од 08:00 до 19:00 часова.