Јавна одбрана магистарске тезе

Милић др Сенка јавно ће бранити магистарску тезу под називом ” ПРИМЈЕНА ТРАНСФУЗИЈЕ КРВИ И КРВНИХ ДЕРИВАТА У ЛИЈЕЧЕЊУ ПАЦИЈЕНАТА СА ПРЕЛОМОМ ПРОКСИМАЛНОГ ФЕМУРА ”.

Јавна одбрана ће се одржати у свечаној сали Медицинског факултета у Фочи, 24.09.2018. године, са почетком у 12:00 часова.

Магистарска теза је доступна јавности и може се погледати сваким радним даном у Библиотеци Медицинског факултета у Фочи у времену од 08:00 до 19:00 часова.