Javna odbrana doktorske disertacije V. asist. dr Jelene Vladičić Mašić

Na osnovu člana 12. Pravilnika o sticanju naučnog stepena doktora nauka, Medicinski fakultet iz Foče, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, objavljuje

 

JAVNU ODBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE

 

V.asist.dr Jelena Vladičić Mašić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom  “IMUNOHISTOHEMIJSKE I MORFOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE ĆELIJA ERITROCITOPOEZE U JETRI HUMANOG EMBRIONA I FETUSA”.

Javna odbrana doktorske disertacije će se održati 20.07.2020. godine sa početkom u 12:00 časova, u Svečanoj sali Medicinskog fakulteta u Foči.

Doktorska disertacija je dostupna javnosti i može se pogledati svakim radnim danom u Biblioteci Medicinskog fakulteta u Foči u vremenu od 08:00 do 19:00 časova.

 

Obavještenje možete pogledati ovdje.