JAVNA ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE

Milinković dr Biljana, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom ”PARAMETRI MAGNETNE REZONANSE SRCA KOJI NAJBOLJE DETERMINIŠU STEPEN REMODELOVANJA I DISFUNKCIJE DESNOG SRCA KOD BOLESNIKA OPERISANIH OD TETRALOGIJE FALLOT”.

Javna odbrana doktorske disertacije će se održati 21.12.2018. godine sa početkom u 10:00 časova, u Svečanoj sali Medicinskog fakulteta u Foči.

Doktorska disertacija je dostupna javnosti i može se pogledati svakim radnim danom u Biblioteci Medicinskog fakulteta u Foči u vremenu od 08:00 do 19:00 časova.