ЈАВНA ОДБРАНA ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

Милинковић др Биљана, јавно ће бранити докторску дисертацију под називом ”ПАРАМЕТРИ МАГНЕТНЕ РЕЗОНАНСЕ СРЦА КОЈИ НАЈБОЉЕ ДЕТЕРМИНИШУ СТЕПЕН РЕМОДЕЛОВАЊА И ДИСФУНКЦИЈЕ ДЕСНОГ СРЦА КОД БОЛЕСНИКА ОПЕРИСАНИХ ОД ТЕТРАЛОГИЈЕ FALLOT”.

Јавна одбрана докторске дисертације ће се одржати 21.12.2018. године са почетком у 10:00 часова, у Свечаној сали Медицинског факултета у Фочи.

Докторска дисертација је доступна јавности и може се погледати сваким радним даном у Библиотеци Медицинског факултета у Фочи у времену од 08:00 до 19:00 часова.