JAVNA ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE

Stanojević dr Mihael, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom ” ISPITIVANJE VRIJEDNOSTI RETENCIJE KOD HOMOLOGIH I HETEROLOGIH PAROVA KONUS KRUNA NA IMPLANTATIMA ”.

 Javna odbrana doktorske disertacije će se održati 02.11.2018. godine sa početkom u 12:00 časova, u Svečanoj sali Medicinskog fakulteta u Foči.

 Doktorska disertacija je dostupna javnosti i može se pogledati svakim radnim danom u Biblioteci Medicinskog fakulteta u Foči u vremenu od 08:00 do 19:00 časova.