Јавна одбрана докторске дисертације

На основу члана 12. Правилника о стицању научног степена доктора наука, Медицински факултет из Фоче, Универзитета у Источном Сарајеву, објављује

ЈАВНУ ОДБРАНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

Мр сц. мед. Наташа Лога Андријић, јавно ће бранити докторску дисертацију под називом              ”ЗНАЧАЈ ИНФЛАМАТОРНИХ ПАРАМЕТАРА, ЦИТОКИНА, УРИЧНЕ КИСЕЛИНЕ, АЛБУМИНА И БИЛИРУБИНА У КОГНИТИВНОМ ОШТЕЋЕЊУ ПАЦИЈЕНАТА С АКУТНИМ ИСХЕМИЧНИМ МОЖДАНИМ УДАРОМ”.

Јавна одбрана докторске дисертације ће се одржати 29.10.2020. године са почетком у 10:00 часова у Свечаној сали Медицинског факултета у Фочи.

Докторска дисертација је доступна јавности и може се погледати сваким радним даном у Библиотеци Медицинског факултета у Фочи у времену од 08:00 до 19:00 часова.

Јавна одбрана докторске дисертације