Јавнa одбранa докторске дисертације

Виши асистент др Игор Радовић, јавно ће бранити докторску дисертацију под називом ”ИСПИТИВАЊА БИОКОМПАТИБИЛНОСТИ И БИОИНДУКТИВНОСТИ НОВОСИНТЕТИСАНОГ ЕНДОДОНТСКОГ НАНОМАТЕРИЈАЛА НА БАЗИ КАЛЦИЈУМ АЛУМИНАТА”.

Јавна одбрана докторске дисертације ће се одржати 08.07.2019. године са почетком у 12:00 часова, у Свечаној сали Медицинског факултета у Фочи.

 Докторска дисертација је доступна јавности и може се погледати сваким радним даном у Библиотеци Медицинског факултета у Фочи у времену од 08:00 до 19:00 часова.