Javna odbrana doktorske disertacije

V.asist.dr Nada Avram, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom ”Povezanost lipidnog statusa sa dijabetesnom retinopatijom kod pacijenata sa dijabetesom tip 2” .

 Javna odbrana doktorske disertacije će se održati 25.04.2019. godine sa početkom u 12:00 časova, u Svečanoj sali Medicinskog fakulteta u Foči.

 Doktorska disertacija je dostupna javnosti i može se pogledati svakim radnim danom u Biblioteci Medicinskog fakulteta u Foči u vremenu od 08:00 do 19:00 časova.