Извjeштaj o зaвршeнoj дoктoрскoj дисeртaциjи

Извјештај Ана Цицмил (24.09.2020.)

Извјештај Бранкица Давидовић (24.07.2020.)

Извјештај Наташа Лога-Андријић (13.07.2020.)

Извјештај Јелена Владичић (18.05.2020.)

Извјештај Бојан Јоксимовић (24.01.2020.)

Извјештај Милена Тодоровић (23.10.2019.)

Извјештај Синиша Шолаја (23.09.2019.)

Извјештај Сандра Јоковић (18.07.2019.)

Извјештај Игор Радовић (27.03.2019.)

Извјештај Јелена Павловић (19.03.2019.)

Извјештај Владимир Чанчар (19.03.2019.)

Извјештај Верица Ивановић (15.02.2019.)

Извјештај Нада Аврам (28.12.2018.)

Извјештај Сандра Јоковић (18.12.2018.)

Извјештај Биљана Милинковић (20.09.2018.)

Извјештај Алма Пашалић (06.09.2018.)

Извјештај Маријана Ковачевић (31.07.2018.)

Извјештај Михаел Станојевић (12.07.2018.)

Извјештај Драгана Пухало Сладоје (06.07.2018.)

Извјештај Драгана Соколовић (11.06.2018.)

Извјештај Ђорђе Божовић (07.05.2018.)

Извјештај Драгана Дракул  (27.04.2018.)

Извјештај Љубинка Божић  (27.02.2018.)

Извјештај Бранислава Ћурчић  (19.01.2018.)