Извјештај о оцјени урађене магистарске тезе кандидата др Крстовић Горане

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета у Фочи, Универзитета у Источном Сарајеву, број:01-3-98 од 13.07.2010. године именована је Комисија за оцјену и јавну одбрану урађене магистарске тезе кандидата Крстовић др Горане под насловом: “ УПОРЕДНЕ ВРИЈЕДНОСТИ И КЛИНИЧКИ ЗНАЧАЈ Ц-РЕАКТИВНОГ ПРОТЕИНА КОД БОЛЕСНИКА СА ХРОНИЧНОМ ОПСТРУКТИВНОМ БОЛЕШЋУ И ПНЕУМОНИЈОМ“ у сљедећем саставу:

1. Проф. др сц. мед Јелена Станић, редовни професор, ужа научна област Интерна медицина са пнеумофтизиологијом, Медицински факултет у Фочи, ментор и предсједник Комисије.
2. Проф. др сц. мед Мирјана Ћук, ванредни професор, ужа научна област Патологија, Медицински факултет у Фочи, коментор и члан Комисије.
3. Проф. др сц. мед Бојана Кисић, ванредни професор, ужа научна област Клиничка и медицинска биохемија, Медицински факултет Универзитета у Приштини са сједиштем у Косовској Митровици, члан комисије Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета у Фочи број:01-3-60 од 20.11.2019. године продужен је рок за израду и одбрану магистарске тезе.

Извјештај у цјелости можете преузети овдје.