Ispitni rok za studente doktorskih studija

Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku akademske 2018/2019 god.

 

ISPIT TERMIN
1.Medicina zasnovana na dokazima sa primjerima kliničkih studija II godina 22.04. 2019. god. u 1600 /202
2.Primjena matematičkih i statističkih metoda u medicini, I godina 07.05. 2019. god. u 1400 /201/202
3. Informatika u biomedicini I godina 07.05. 2019. god. u 1400 /201/202
4.Izborna statistička medoda II godina 07.05. 2019. god. u 1400 /201/202