Испитни рок за апсолвенте-децембар

Студијски програм Медицина

Студијски програм Стоматологија

Студијски програм Здравствена њега

Студијски програм Специјална едукација и рехабилитација