Обавјештења

Други позив за достављање пројектних приједлога Интеррег ХР-БиХ-ЦГ 2014-2020.

Обавјештавамо вас да је у оквиру Интеррег програма прекограничне сарадње Хрватска-БиХ-Црна Гора отворен Други позив за достављање пројектних приједлога, а рок за подношење апликација је 20. децембар 2018. године, до 12.00 часова. Укупан износ средстава који ће […]

Обавјештења

Трећи уписни рок

К О Н К У Р С за упис студената у прву годину првог циклуса студија  у академској 2018/2019. години на Медицинском факултету у Фочи   Организациона јединица Контакт информације Студијски програм Први циклус Самофинансирање МЕДИЦИНСКИ […]

Обавјештења

КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ БОРАВКА И ПУТОВАЊА…

КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ БОРАВКА И ПУТОВАЊА У ОКВИРУ САРАДЊЕ ИСТРАЖИВАЧА КОЈИ РАДЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАЈЕДНИЧКИХ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ НАУЧНЕ И ТЕХНОЛОШКЕ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И РЕПУБЛИКЕ АУСТРИЈЕ ЗА ПЕРИОД 2019-2020 Конкурс Образац

Обавјештења

Koнкурс зa суфинaнсирaњe нaучнoистрaживaчких прojeктa у 2018. гoдини.

На основу члана 106. став 1. Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју („Службени гласник Републике Српске”, бр. 6/12,  33/14 и 66/18) и члана 5. Правилника о суфинансирању научноистраживачких пројеката („Службени гласник Републике Српске“, бр. […]

Обавјештења

Јавна одбрана магистарске тезе

Милић др Сенка јавно ће бранити магистарску тезу под називом ” ПРИМЈЕНА ТРАНСФУЗИЈЕ КРВИ И КРВНИХ ДЕРИВАТА У ЛИЈЕЧЕЊУ ПАЦИЈЕНАТА СА ПРЕЛОМОМ ПРОКСИМАЛНОГ ФЕМУРА ”. Јавна одбрана ће се одржати у свечаној сали Медицинског факултета […]

Обавјештења

Јавна одбрана магистарске тезе

Фиреску Говедарица др Јелена јавно ће бранити магистарску тезу под називом  „СОЦИОЕПИДЕМИОЛОШКЕ И КЛИНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ МОРБИЛА  ”. Јавна одбрана ће се одржати у свечаној сали Медицинског факултета у Фочи, 26.09.2018. године, са почетком у 09:00 […]

Обавјештења

Oдбранa мастер рада

Студент Тодовић Љиљана, јавно ће бранити мастер рад под називом „ КВАЛИТЕТ ЖИВОТА ОБОЉЕЛИХ ОД ХИПЕРТЕНЗИЈЕ “, дана 21.09.2018.године., у 12,00 часова, у Свечаној сали  Медицинског факултета у Фочи. Мастер рад је доступан јавности и […]

Обавјештења

Извeштaj Кoмисиje o oцjeни зaвршeнoг мaгистaрскoг рaдa

Нa сjeдници Нaстaвнo-нaучнoг виjeћa Meдицинскoг фaкултeтa у Фoчи, oдржaнoj 05.10.2017. гoдинe, пoд брojeм 01-3-1, oдoбрeн je прojeкaт изрaдe мaгистaрскe тeзe пoд нaзивoм „Сoциoeпидeмиoлoшкe и клиничкe кaрaктeристикe мoрбилa“  кaндидaтa Фирeску-Гoвeдaрицa др Jeлeнe. Нa сjeдници Нaстaвнo-нaучнoг виjeћa […]

Обавјештења

Otvorene su prijave za međunarodni konkurs International Medis Awards for Medical Research 2018

Stručni žiri za dodjelu nagrade International Medis Awards ove godine peti put zaredom raspisuje konkurs International Medis Awards for Medical Research za najbolja aplikativna medicinska dostignuća ljekara i farmaceuta u regiji srednje i jugoistočne Evrope.   U […]

Обавјештења

Јавнa одбранa докторске дисертације

Виши асистент др Ђорђе Божовић, јавно ће бранити докторску дисертацију под називом                                     ”ИСПИТИВАЊЕ ЧВРСТОЋЕ ВЕЗЕ КЕРАМИЧКИХ МАТЕРИЈАЛА И КОМПОЗИТНИХ ЦЕМЕНАТА НА МИКРОИСТЕЗАЊЕ”. Јавна одбрана докторске дисертације ће се одржати 18.07.2018. године са почетком у […]