Рачунарски центар

        

Факултет посједује два рачунарска центра са сталним приступом Интернету и потребним софтвером за одржавање наставних активности.