Факултет посједује два рачунарска центра са сталним приступом Интернету и потребним софтвером за одржавање наставних активности.

Зоран Тошић, дипломирани инжењер електротехнике

Стручни сарадник за информатичку подршку

Контакт телефон: +38766447182, 058/210-420

Е-адреса: zoran.tosic@ues.rs.ba