2. Međunarodni kongres doktora stomatologije

Poštovane koleginice i kolege,

Sa zadovoljstvom vas pozivamo na „ 2. Međunarodni kongres doktora stomatologijekoji će se održati 11-12. oktobra 2019. godine na Medicinskom fakultetu u Foči, Republika Srpska. Organizator kongresa je Medicinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu u saradnji sa Komorom doktora stomatologije Republike Srpske. Cilj kongresa je da se napravi prezentacija rezultata najnovijih istraživanja, prikažu najnovija iskustva iz prakse i otvore novi putevi za integraciju različitih pristupa i terapijskih postupaka u stomatologiji.

Program kongresa obuhvata bogata i raznovrsna predavanja po pozivu eminentnih stručnjaka iz zemlje i inostranstva.  Pozivamo vas da i vi uzmete aktivno učešće prezentacijom naučnih radova i prikaza iz prakse i na taj način obogatite program kongresa (detaljno)